Frygt for støj fylder mest i høringssvar om udvidelse af motorvej

134 har sendt høringssvar om udvidelsen af motorvej E45 mellem Vejle og Skanderborg. Langt de fleste svar handler om frygt for mere støj fra motorvejen.

Vejdirektoratet har netop offentliggjort høringsnotaterne om den mulige udbygning af E45 Østjyske Motorvej/Nordjyske Motorvej fra Vejle til Randers fra to til tre spor i hver retning – dog undtaget stykket fra Skanderborg S til Aarhus S der allerede er udbygget.

134 svar handler om strækningen fra Vejle til Skanderborg.

- Både i de skriftlige høringsbemærkninger og i den dialog, vi har haft med borgerne på de virtuelle borgermøder, har vi kunnet konstatere, at trafikstøjen fra en udbygget motorvej optager folk meget. Af samme grund fylder støjspørgsmålene meget i alle tre høringsnotater, siger afdelingsleder Karsten Kirk Larsen fra Vejdirektoratet.

Borgermøderne om motorvejsudvidelsen foregik  i september virtuelt på grund af corona-restriktionerne
Borgermøderne om motorvejsudvidelsen foregik i september virtuelt på grund af corona-restriktionerne
Foto: Ernst Møller, TV SYD

Mere støjafskærming er indarbejdet

Arbejdet med høringsnotaterne har ført til genvurdering af støjafskærmningen, og på alle tre VVM-strækninger har det betydet, at der siden offentliggørelsen er tilføjet yderligere støjafskærmning, som Vejdirektoratet nu vil arbejde videre med frem mod en politisk stillingtagen til projekterne.

37,5 km motorvejsudvidelse mellem Vejle og Skanderborg.
37,5 km motorvejsudvidelse mellem Vejle og Skanderborg.
Foto: Vejdirektoratet

Også spørgsmål om natur og miljø har fyldt en del i høringsbemærkningerne, og det samme har de trafikale og samfundsøkonomiske forhold på motorvejsstrækningerne.

Høringsnotaterne opsamler og behandler de svar og reaktioner, der er kommet fra offentligheden til de tre VVM-undersøgelser, som Vejdirektoratet offentliggjorde før sommerferien.

VVM-undersøgelserne beskrev, hvordan motorvejsstrækningerne kan udbygges under bedst mulig hensyntagen til miljøet og de øvrige omgivelser, ligesom undersøgelserne også rummede detaljerede studier af støjudbredelsen, arealbehov, de trafikale konsekvenser og de samfundsøkonomiske beregninger.

Høringssvar om udvidelse af E45

I alt har Vejdirektoratet modtaget 546 høringsbemærkninger. De fordeler sig med 134 høringsbemærkninger til strækningen fra Vejle til Skanderborg, 178 høringsbemærkninger til strækningen rundt om Aarhus og 234 høringsbemærkninger til strækningen fra Aarhus N til Randers N.

I den kommende tid vil Vejdirektoratet færdiggøre sin endelige indstilling om udbygningen af E45 til transportministeren.

Fakta: VVM står for Vurdering af Virkningerne på Miljøet Vejdirektoratet og kigger på udbygninger af E45 Østjyske Motorvej/Nordjyske Motorvej fordelt på tre del-strækninger:

• Udbygning mellem Vejle og Skanderborg. www.vd.dk/vvm-e45vejle

• Udbygning mellem Aarhus S og Aarhus N. www.vd.dk/vvm-e45aarhus

• Udbygning mellem Aarhus N og Randers N. www.vd.dk/vvm-e45randers