Frygter at blive spøgelses-område

Beboerne frygter, at et område på grænsen mellem Vejle og Ikast-Brande Kommuner ender som spøgelsesby med forladte gårde, når politikerne vil sætte 10 kæmpemøller op.

Anette Schnedler fra Thyregod har samlet en gruppe, som protesterer mod vindmølleplanerne. Gruppen har nu indsamlet 550 underskrifter, som snart afleveres til politikerne i de to kommuner.

Der er planer om 10 130 meter høje vindmøller. Seks placeres i Ikast- Brande Kommune og fire i Vejle.  Møllerne skal sættes op langs den nye motorvej mellem Give og Brande.

- Vi har heldigvis mange kilometer statslig motorvej i Vejle kommune, så vi vil gerne sætte møllerne op i et område, hvor der i forvejen er risiko for støjbelastning, siger udvalgsformand Peder Hummermose (V) fra Vejle Kommune.

Han henviser til Tyskland, hvor myndighederne i årevis har samlet støjende anlæg langs motorvejene. Det gælder togbaner, højspændingsledninger og vindmøller.

Bliver ikke hørt

Borgergruppen føler ikke, at de bliver hørt. De henviser bl.a. til en undersøgelse om gener ved lavfrekvent støj fra vindmøller, som bliver færdig efter sommerferien.

Flere kommuner, bl.a. Esbjerg, Tønder og Kolding har sagt nej til vindmøller på land.

Så langt vil Peder Hummelmose ikke gå. Vejle Kommune er helt enig i, at havvindmøller er fremtiden. Men der kan også være en fordel i, at opsætterne af vindmøller får besked på at opkøbe ejendommene, hvor møllerne skal stå.

- Det giver ejerne en chance for at sælge deres ejendomme, siger Peder Hummelmose.

Beboerne er ikke enige. De har i forvejen oplevet, at ejendomme er opkøbt i forbindelse med anlæg af motorvejen mellem Give og Brande. De ligger hen som ødegårde og er overmalet med graffiti.

- Vi bliver virkelig et udkantsområde, hvis det sker, siger Anette Schnedler.

Gruppen holder møde om protesterne mod vindmølleparken.
Gruppen holder møde om protesterne mod vindmølleparken.
Foto: Thomas Larsen-Bjerre, TV SYD
Anette Schnedler med kortet over området.
Anette Schnedler med kortet over området.
Foto: Thomas Larsen-Bjerre, TV SYD