TV der bevæger dig

Giftige skærver endt i grusgrav

I Vandel har en entreprenør i årevis bearbejdet forurenede skærver fra gamle jernbaner. Det kan være gift for grundvandet, skriver dagbladet BT i dag.

05:06

I årevis er der sprøjtet ukrudtsgift langs de danske jernbaner - og en stor del af giften har ramt skærverne under skinnerne.

1 af 2

Forureningen er foregået i en grusgrav på den nedlagte flyvestation Vandel. Direktør Kim Jensen fra entreprenørfirmaet Eigil Jensen A/S siger til BT, at hvis der er vasket og solgt forurenede jernbane-skærver i grusgraven, så er det sket ved en fejl. Men både nuværende og forhenværende medarbejdere siger ifølge BT samstemmende, at arbejdet med de forurende skærver har stået på i mange år.

Vasket, blandet og solgt

Skærverne er ifølge BTs oplysninger blev vasket, hvorefter de er blandet med med frisk sand og grus og solgt til byggeindustrien. Det bestrider direktør Kim Jensen.

BT viser på sin hjemmeside en række tv-optagelser, som skal dokumentere, at forureningen er foregået. Entreprenørfirmaet har brugt et blande-anlæg til stabil-grus, der anvendes i store mængder i bygge-industrien.

Entreprenør-firmaet vil ikke bestride, at der er opbevaret store mængder jernbane-skærver på området, men det har kun været midlertidigt.

Gift i vandet

Men det har måske været længe nok til at forurene jorden og grundvandet. Randbøldal Vandværk henter vand fra grundvandet under grusgraven.

For tre år siden fandt vandværket små mængder af ukrudtsmiddlet dichlorbenzamid, som er brugt i stor udstrækning langs de danske jernbaner

.

Ifølge BT siger formanden for vandværket, Helle Jacobsen, at det nu bør undersøges, om stoffet kommer fra de skærver, der har ligget i grusgraven.