TV der bevæger dig

Gør en god gerning - bekæmp en bjørneklo!

Vejle Kommune vil have at folk selv bekæmper kæmpebjørnekloen. Og det skal helst være nu.

Kæmpebjørneklo er uønsket landskabsukrudt, som truer Danmarks vilde natur. Og det er lodsejerens ansvar at bekæmpe kæmpebjørneklo på egen grund ? også langs vandløb, hvor bekæmpelsen skal ske helt ned til vandkanten. Bekæmpelse af kæmpebjørneklo skal ske løbende gennem hele vækstsæsonen, og den bedste tid at gå i gang med at bekæmpe den er lige nu.

Så tidligt som muligt

Uanset hvilken metode, der benyttes til bekæmpelse af kæmpebjørneklo, er det vigtigt at begynde bekæmpelsen så tidligt som muligt i vækstsæsonen og om nødvendigt gentage bekæmpelsen flere gange i løbet af vækstsæsonen.

Må ikke sætte frø

Det er helt afgørende, at ingen planter på noget tidspunkt når at sætte frø. Er planten først etableret, vil det være nødvendigt at foretage bekæmpelse over en længere årrække ? indtil der ikke længere er spiredygtige frø i jorden.

På Vejle Kommunes hjemmeside kan man få flere oplysninger.