Grundejere tabte syv års kamp mod Vejle kommune

Vejle kommune har ved Højesteret vundet en retssag med grundejere på Sandtoften i Nr. Vilstrup. Grundejerne har i syv år været i åben strid med kommunen efter en mislykket byggemodning.

Sandtoften er en privat udstykning i Vejle. Det var Erko Bau ApS, der i begyndelsen af 1998 gennemførte byggemodningen og salget af grundene. Erko Bau ApS gjorde ikke byggemodningen færdig, og de nye grundejere oplevede en række alvorlige mangler.
 
Grundejerforeningen rejste i første omgang krav mod Erko Bau ApS. Men selskabet havde ikke penge til at udbedre manglerne. Efterfølgende vendte Grundejerforeningen så blikket mod Vejle Kommune og hævdede, at kommunen havde handlet ansvarspådragende, bl.a. ved at frigive en garanti, som Erko Bau ApS havde stillet. Men Vejle Kommune var forpligtet til at frigive garantien, da betingelserne i garantien var opfyldt.
 
Vestre Landsret frifandt Vejle Kommune i 2007 og tilkendte kommunen 100.000 kr. i sagsomkostninger.
Grundejerforeningen Sandtoften ankede dommen til Højesteret, der nu har talt og ligeledes frifundet kommunen og tilkendt Vejle Kommune yderligere 100.000 kr. i sagsomkostninger.

Ifølge grundejerne pådrog Vejle kommune sig et moralsk og juridisk ansvar ved at garantere for byggemodningen og løbende tjekke arbejdet. En synspunkt, som grundejerne fremførte i flere medier - bl.a. også i TV SYD i november 2008.
Men Højesteret mente ligesom Landsretten ikke, at kommunen havde et juridisk ansvar. Byggemodningsgarantien omfatter nemlig kun offentligt retlige forhold.