TV der bevæger dig

Gung, gung, gung fra broen

Fra mandag vil der lyde gentagne gung - gung - gung fra sydsiden af Vejlefjordbroen. Vejdirektoratet skal banke store jernprofiler i jorden til et regnvandsbassin.

Der skal bygges et regnvandsbassin umiddelbart før Vejlefjordbroen (til højre for motorvejen i nordgående retning). Arbejdet vil foregå i de næste to uger - fra klokken 07 til klokken 18.

Arbejdet sker ved spunsning, hvor store jernprofiler rammes eller vibreres omkring ti meter ned i jorden. Ramningen medfører støj i form af nogle ?gung?, som vil kunne høres i området.

Forsinker vandet

Naboer tæt på arbejdspladsen vil kunne høre ramningen mere end andre. Enkelte vil måske også kunne føle ramningen som vibrationer i jorden. Det er ikke Vejdirektoratets vurdering, at vibrationer eller støj giver anledning til skader på huse eller andet.

Stålprofilerne rammes ned i en firkant, hvorefter der bliver gravet ned mellem profilerne til en dybde på ca. fem meter. Bassinet sikres efterfølgende med hegn og rækværk, så man ikke kan fald ned i det, hvis man bevæger sig ind på området.

Bassinet skal opsamle og forsinke den øgede mængde regnvand, der kommer fra den kommende bredere motorvej, når de ekstra spor er bygget mellem Skærup og Vejle.

Fra bassinet bliver vandet langsomt ledt videre i et lokalt vandløb. Bassinet vil på den måde skåne det lokale vandløb og dyrelivet i bækken.

Mere vejr