Havde overskud på næsten en million om dagen

Kirk Kapital, som har hovedsæde i Vejle, havde sidste år over en million i overskud pr. arbejdsdag trods nedgang. Firmaet har bl.a. tjent penge på sin fly-flåde.

Kirk Kapital er ejet af en gren af Lego-familien. I sidste regnskabsår havde firmaet et overskud før skat på 298 mio. kr. Det var 15 mio. kr. mindre end året før. Til gengæld er firmaet egenkapital steget med næsten 100 mio. kr. til 4,169 milliard!

Det positive resultat hidrører primært fra investeringerne i børsnoterede aktier og obligationer samt fra unoterede aktier, skriver firmaet i en pressemeddelelse.

- Den største vækst har vi haft på investeringen i aktier og obligationer. Det gælder især på det asiatiske marked, siger adm. Direktør Bjarne Ammitzbøll til Vejle Amts Folkeblad.

Firmaet begyndt i efteråret byggeri af ny domicil på havnen i Vejle. ? tegnet af Olafur Eliasson. Kirk Kapital har valgt at bogføre nogle af byggeudgifterne her og nu, åg det bidrager til et underskud på 13 mio. kr. i et af selskaberne, Kirk Property.

Byggeriet skal være færdigt om tre år.

- I forbindelse med opførelsen af vores domicil, er det planen, at vi vil gå i gang med at udvikle havnen med boliger og liberalt erhverv, siger Bjarne Ammitzbøll til lokalavisen. Han nævner, at der er stor interesse for at komme til at bo med udsigt over fjorden, og at man ofte får henvendelser i forbindelse med disse byggeplaner.

Kirk Kapital har fem tankskibe og en flåde på 15 fly, som lejes ud. Tankskibene har givet et underskud på 13 mio. kr., mens flyene har bidraget med et overskud på 28 mio. kr.