Hele byrådet enige om budget 2016 i Vejle

Alle parter i Vejle Byråd blev mandag aften enige om et budgetforlig, der betyder flere penge til folkeskolen og ældreområdet samt en række anlægs-investeringer som eksempelvis en ny svømmehal i DGI-Huset.

Byrådet har i det nye budget afsat 34 millioner kroner til skoleudbygning i Børkopområdet, og derudover vil politikerne over de næste fire år bruge 27 mio. kr. til et fagligt løft af folkeskolen.

På ældreområdet får Seniorudvalget alle 19,5 millioner kroner fra statens pulje til styrkelse af ældreområdet og kan fortsætte de initiativer, der blev sat i gang sidste år. Dertil kommer en halv mio. til særlige projekter.

Budgetforliget indeholder derudover penge til en lang række projekter fordelt på alle områder. En af de helt store anlægsudgifter er en ny svømmehal i DGI-Huset. Men der er også afsat 6,8 millioner kroner til en udbygning af hallen i Bredsten.

- Jeg er meget glad for, at det i år er lykkedes at lave et budget, som samtlige byrådsmedlemmer står bag. Og selvom vi i budgettet har afsat flere penge til velfærd, skal vi også i fremtiden passe på pengene og løbende prioritere og tilpasse vores udgifter - især i 2018 og 2019. Det skal vi fortsat gøre ved at tænke nyt, digitalisere og afbureaukratisere, som vi har haft succes med i de senere år. siger borgmester Arne Sigtenbjerggaard.