TV der bevæger dig

Hele Danmark skal nu lære af Vejles oversvømmelser

Vejles placering for enden af en ådal og ud mod en fjord gør byen meget sårbar overfor ekstrem nedbør og stigende havvand. Nu skal et nyt pilotstudie af forholdene i Vejle øge dansk viden om oversvømmelser.

Vandet stod højt i Vedelsgade i Vejle 11. oktober sidste år. Foto: Peter Elgaard, TV SYD

I fremtiden vil klimaforandringer medføre flere oversvømmelser i Danmark. Derfor er det vigtigt, at både borgere og myndigheder bliver klogere på, hvor og hvordan oversvømmelser rammer de danske kyster - ikke mindst, når der skal klimasikres.

DMI vil  indsamle og kortlægge eksisterende data om oversvømmelserne i Vejle og i byens oplande og bruge modeller og data fra radarer. Undersøgelsen vil foregå i samarbejde med de kommunale myndigheder i Vejle samt Aalborg Universitet.

Derudover vil man teste nedbørs- og hydrologiske modeller for bedre at kunne forudsige den slags hændelser i fremtiden.

Pilotstudie i Vejle af oversvømmelser

  • Oversvømmelser grundet regn er et stort problem i Danmark, både i større byer og på landet. I fremtiden forventes klimaforandringer at medføre flere og større oversvømmelser.
  • Vejle er udpeget som et af de områder i Danmark, som er særligt udsat for oversvømmelser, både i forhold til oversvømmelse fra hav, men også fra Vejle Å og Grejs Å, der løber i gennem Vejle By.
  • I forbindelse med EU’s Oversvømmelsesdirektiv er Vejle udpeget som et af 14 områder med potentiel væsentlig risiko for oversvømmelse fra hav og vandløb i Danmark. https://oversvommelse.kyst.dk/risikoomraader/vejle/
  • Oversvømmelser kan have tre årsager som er skybrud, kraftigt regnvejr gennem længere tid, og oversvømmelsesrisiko øges, hvis disse hændelser falder sammen.
  • DMI vil med afsæt i et pilotstudie af Vejle Fjord øge vores viden i Danmark om oversvømmelser ved at indsamle og kortlægge eksisterende data om oversvømmelser i Vejle by og ved Vejle Fjord og teste nedbørs- og hydrologiske modeller for bedre at kunne forudsige den slags hændelser i fremtiden. 
  • Undersøgelsen vil foregå i samarbejde med de kommunale myndigheder og forsyninger i Vejle samt Aalborg Universitet.
  • Selvom oversvømmelser ikke kan forhindres, kan vi være bedre til at styre dem, og måske endnu vigtigere kan vi være bedre til at forudsige oversvømmelser på forhånd, så vi er bedre forberedt og undgår deres værste konsekvenser.
  • Målet med forskningsprojektet under Nationalt Center for Klimaforskning på DMI er derfor at undersøge, hvordan oversvømmelsesprognoser og advarsler kan forbedres ved at bruge Vejle kommune som test.
Mest sete på tvsyd.dk