Højvande til høring i Vejle

Vejle har nu sendt en storstilet plan til høring, en plan, der skal fremtidssikre byen mod det stigende vand.

Høringsfasen varer indtil 1. september i år, og der vil blive 4 arrangementer, hvor alle er velkomne. Vejle er en af 14 danske byer, der af Kystdirektoratet er udpeget som risikoområde for oversvømmelser fra søer, åer og fra fjorden. Det kunne ikke være timet bedre, nu hvor himmel og jord alligevel står i et.

Vejle er dobbelt ramt. Dels ligger byen ved havet, hvor vandstanden vil stige op mod en meter i de kommende hundrede år, og der forventes flere og mere voldsomme stormfloder. Til landsiden ligger Vejle i et hul, hvor regnvand løber ned fra højere liggende områder via åer og bække, og mere regn er også en given ting.

Garanteret højere vandstand

- Fremtidens vejrprognoser peger kun i en retning, og det er højere vandstand. Derfor er det helt afgørende, at vi har en strategi for, hvordan vi vil gribe fremtidens stormfloder an, og hvordan vi indretter os bedst muligt ved kanten til fjorden, så vandet bliver en naturlig del af vores hverdag, siger Jens Ejner Christensen, borgmester, Venstre, Vejle.

Den hidtil værste stormflod i Vejle skete i 1872, hvor vandstanden var på 2,15 meter i fjorden. Det er det niveau, som den nye stormflodsplan skal forberede byen på.

Men der bliver ikke bare bygget et dige på kanten af byen.

- Man kan stormflodssikre på mange måder. I stedet for at bygge en høj mur i beton ønsker vi at forene rekreative områder, grønne byrum og æstetik i en højere enhed med en vandkant, der har forskellige formål alt efter, hvordan vandstanden er i fjorden, forklarer Lisbet Wolters, stadsarkitekt i Vejle Kommune.