TV der bevæger dig

Hornugle-unger blev mærket for livet

Tirsdag blev der mærket hornugle-unger i Vejle Ådal for at ornitologer kan følge med i de sjældne uglers færdsel.

Hornugler er europas største ugle. Den var udryddet i Danmark fra 1884 og præcis 100 år frem.
I 1984 observerede man nemlig igen et hornuglepar og i dag findes der omkring 50 par i Danmark. Dog kun i Jylland. I dag ringmærker man ungerne for at følge med i de sjældne uglers liv og færden.