TV der bevæger dig

Hun holder skolen i gang

Seks tjenestemænd og fire uorganiserede lærere holder Grønvangskolen i Vejen i gang. 62 lærere er lockoutet af Kommunernes Landsforening.

02:05

1 af 2

Overlærer Karin Rasmussen er tjenestemand, og hun passer sin undervisning i dansk i 6.b.

- Egentlig har vi det nemmere end vores kolleger, der er konfliktramt. Jeg har min normale undervisning, og så skal jeg ikke gå til møder, fortæller Karin Rasmussen.

Selv om hverdagen er nogenlunde, som den plejer for Karin Rasmussen, så sniger utrygheden sig ind på hende.

- Vi skubber en arbejdsbyrde foran os. For eksempel ved vi ikke, hvad vi skal stille op med de planlagte nationale test og afgangsprøverne.

Hun tænker mest på sine kolleger ude i kulden.

- Jeg kan sagtens holde det ud, men for mine konfliktramte kolleger begynder det at stramme til, understreger hun med henvisning til, at strejkeunderstøttelsen består af beskedne lån.

Grønvangskolen har 1.000 elever og 72 lærere. De tilbageværende på skolen kan kun dække 15 procent af undervisningen.

Mød Karin Rasmussen i TV SYDs 19.30-udsendelse.