Hvorfor oversvømmes Vejle?

Selvom der blev bygget en sluse i 2016, bliver gaderne i Vejle nogle gange alligevel oversvømmet. Det skyldes flere forskellige forhold, og slusen kan ikke løse hele problemet, mener man i kommunen.

Vand – og oversvømmelse - i Vejle er ikke et nyt fænomen, men førhen var det noget byens beboere oplevede hver tiende eller femtende år. Det har ændret sig nu, forklarer Keld Andersen, der er leder af Landbrug og Vand i Vejle Kommune.

- Vi kan se, at klimaet har ændret sig. Det bliver oftere og oftere, og vi får mere og mere vand, siger Keld Andersen.

Udfordringerne med vand og oversvømmelser i Vejle er også et komplekst problem.  Det skyldes flere forskellige forhold:

Grejs Å løber fra nord mod syd. Inde midt i Vejle bliver den delt i to: Omløbsåen og Mølleåen. Når det så regner, så skal vandet finde vej ned gennem de to små vandløb og ende i Vejle Å, som løber fra vest mod øst.

I den år er der også meget vand. Det løber ind gennem byen og ud i fjorden. Derudover spiller tidevandet også ind. Det løber ind i Vejle Å fra fjorden og vil gerne op gennem Omløbsåen. Når det sker, så skaber den en prop i Omløbsåen og Mølleåen. 

For at løse det problem byggede Vejle Kommune i 2016 en sluse. Den sørger for, at tidevandet ikke løber op i Omløbsåen og oversvømmer byen. Samtidig sørger den så for at pumpe vandet der kommer fra nord og Grejs Å ud i Vejle Å, så det heller ikke skaber oversvømmelser.

Slusen har reddet byen mange gange, men på et tidspunkt er det heller ikke nok – hvis der kommer for meget vand.

- Vi var så tæt på at styre det hele i weekende, men fordi jorden er så vandmættet, og den ekstra mængde regn, der kom fra 18 til 19 søndag, det var nok til at få bægeret til at løbe over, siger Keld Andersen.

Vandets vej til fjorden i Vejle. Når Grejs Å deler sig i to forsøger man at fordele vandet, så der løber nogenlunde lige meget begge steder.
Vandets vej til fjorden i Vejle. Når Grejs Å deler sig i to forsøger man at fordele vandet, så der løber nogenlunde lige meget begge steder.
Foto: Vejle Kommune

Vandparkering

Slusen er ikke nok, og derfor er Keld Andersen og resten af teamet, der forsøger at løse problemerne med vandet i Vejle, ved at kigge på ’vandparkering’. For at undgå at vandet løber stejlt og stærkt fra Grejs Å og ned i byen, vil kommunen kigge på at få vandet ’parkeret’ før det rammer byen.

- Det er dels landbrugsarealer, vi kan bruge, dels også naturområdet. Det er dog sin sag at lægge beslag på en landsmands mark. Derudover så er naturen i området omkring Grejs Å værdifuld og beskyttet af EU, siger lederen af Landbrug og Vand i Vejle Kommune.

Han forklarer, at de lige nu har fået tegnet alle de steder op, hvor de gerne vil holde vandet tilbage, og er i dialog med både landmænd, EU og staten. Til næste år igangsættes flere pilotprojekter, der skal teste løsningen. Men der er ingen her og nu løsning, slår han fast. Faktisk kan der gå flere får før den stor udfordring med vandet i Vejle er løst.

- Det er vigtigt, at det er de rigtige ting, man gør. Der er ikke bare lige et fix,  en praktisk løsning. Det skal tænkes sammen med alt muligt andet og passe ind i byen Vejle, siger han.

I starten af februar sendte Vejle Byråd en ny Stormflodsstrategi i høring, som også kan afhjælpe vandmasserne.