I Vejle er de ikke syge mere

Vejle kommune har fået nedbragt sygefraværet dramatisk.

Vejle er den 6.-største kommune i landet. Trods størrelsen er sygefraværet lavt.

- Der er en tendens til, at jo større kommune jo mere sygefravær. Men ikke i Vejle Kommune. Vi er blandt de 20 kommuner, der har lavest sygefravær, og det er meget glædeligt, siger borgmester Arne Sigtenbjerggaard.
- Der er jo rigtig mange penge at hente på et lavere sygefravær.

Fra 2008 til 2010 er sygefraværet faldet 13,7 %.

Det gennemsnitlige antal sygedage pr. medarbejder er nu 14,8 kalenderdage mod landsgennemsnittet på 16,8.

- Vejle har haft stor fokus på sygefraværet i flere år. Det er et tværgående indsatsområde i Økonomiudvalgets årlige aftale med alle vores arbejdspladser og har været det siden 2009. Et lavt sygefravær hænger sammen med et godt arbejdsmiljø, og vores trivselsmåling tidligere på året viste, at medarbejderne i Vejle Kommune er mere motiverede og engagerede end gennemsnittet af offentligt ansatte i Danmark, siger borgmesteren.