I Vejle mangler de nogen, der kan regne den ud

Organisationen Matematikcenter vil åbne en gratis lektiecafe på Vejle Tekniske Gymnasium. Men det kniber med at rekruttere frivillige til at hjælpe byens gymnasie-elever.

Matematikcaféen er en gratis lektiecafé, hvor elever på ungdomsuddannelserne får hjælp af frivillige til matematik. De frivillige bruger ca. to timer om ugen til at hjælpe med matematik-opgaverne.

- Normalt har vi ikke problemer med at finde frivillige, men i Vejle har vi haft svært ved at finde de dygtige matematikere, som vil engagere sig frivilligt, skriver organisationen i et nødråb til bl.a. TV SYD.

Manglen på et universitet er en af forklaringerne.

- Ofte er et universitet det første sted, man kigger hen, når man skal rekruttere frivillige til et projekt, der henvender sig til børn og unge. Fraværet af sådan en uddannelsesinstitution fik os til at vende blikket mod personer, hvis arbejde forudsætter, at de har matematik på højt niveau ? f.eks. ingeniører, bankansatte o.lign., noterer Bolette Møller Jensen fra Matematikcentret.

- I den målgruppe kan der være andre barrierer for at arbejde frivilligt: Måske synes man ikke, man har tiden til det, måske passer tidspunktet dårligt eller måske synes de potentielle frivillige, at de ikke er dygtige nok.

-Grunden kan efter min mening i hvert fald ikke være, at der ikke

er kultur for frivillighed i Vejle. Hvad end grunden er, så er det endnu ikke lykkes os at finde personer i Vejle, som har evnerne og lysten til at være frivillige matematikhjælpere. Og hvad gør man så, når man står med en stor efterspørgsel på gratis og åben lektiehjælp i matematik helt op til A-niveau i gymnasiet, men ingen som frivilligt kan yde hjælpen? slutter nødråbet.

 

Fakta om Matematikcenter