Incestoffer får nej til at komme i Højesteret

Jytte Jensen blev misbrugt som barn og har forgæves kæmpet for erstatning. Nu undersøger hun, om hendes sag kan føres hos menneskerettighedsdomstolen.

Jytte Jensen blev misbrugt af sin far, da hun var barn og ung. Igen og igen. Derfor har hun som voksen kæmpet for at få erstatning fra Vejle Kommune, som dengang trods klare advarsler besluttede, at hun skulle bo hos sine forældre.

Men for et halvt år siden led hun nederlag ved Vestre Landsret, og torsdag morgen fik hun endnu en trist nyhed. Hendes advokat ringede og fortalte, at hun ikke må få sin sag i Højesteret.

- Da min advokat ringede, kunne jeg med det samme høre på hans stemme, at han var skuffet. Først blev jeg helt tom for ord, for jeg havde absolut ikke ventet at få et afslag, siger Jytte Jensen til TV SYD.

Menneskerettigheder

Højesteret er den højeste retsinstans i Danmark, men det er ikke sikkert, at det sætter punktum for Jytte Jensens mangeårige kamp.

- Jeg er ekstremt skuffet, og det har været en lang og hård proces. Jeg får jævnligt angstanfald på grund af det, jeg har været udsat for. Men vi er ved at undersøge muligheden for, at min sag kan komme for menneskerettighedsdomstolen i Strasbourg. Der er jo ingen tvivl om, at mine menneskerettigheder er blevet overtrådt, og der er andre mennesker i min situation, siger Jytte Jensen.

quote

Der er jo ingen tvivl om, at mine menneskerettigheder er blevet overtrådt

Jytte Jensen, offer for incest


Andre ofre venter

Det er Procesbevillingsnævnet, som afgør, om en sag er væsentlig nok til at blive ført i Højesteret. Det kan nævnet give lov til, hvis en sag er af principiel karakter. Men nævnet skriver i sit svar, at ”efter sagens oplysninger og det til støtte for ansøgningen anførte finder nævnet, at denne betingelse ikke er opfyldt”. Det er Jytte Jensen overrasket over.

- Jeg ved jo, at mange andre ofre for overgreb har ventet på en afgørelse i min sag, og en del af dem har kontaktet Børns Vilkår. Derfor kan jeg simpelthen ikke forstå, at nævnet ikke synes, at min sag er principiel nok til at komme i Højesteret. Det er også for de andre ofres skyld, at jeg undersøger, om vi kan bringe sagen til Strasbourg, siger Jytte Jensen.

Børns Vilkår har tidligere oplyst til TV SYD, at der flere hundrede danskere med lignende sager. Disse sager kunne potentielt koste de danske kommuner et trecifret millionbeløb. 


Nederlag i landsretten

Det er bevist, at Jytte Jensen blev misbrugt af sin far, som derfor fik en ubetinget fængselsdom. Men tvisten har blandt andet handlet om, hvorvidt Vejle Kommune bærer et erstatningsansvar for ikke at have grebet ind efter flere advarsler.

I 2021 afgjorde byretten i Kolding, at Jytte Jensen skulle have 300.000 kroner plus renter i godtgørelse for tort, i alt 474.000 kroner. Men byretten gik imod hendes krav om erstatning på i alt 3,9 millioner kroner for tabt arbejdsfortjeneste og tab af erhvervsevne som følge af psykiske mén.

Derfor ankede hun dommen til landsretten, men tabte sagen. Procesbevillingsnævnets afslag kan ikke ankes, og dermed er Menneskerettighedsdomstolen den absolut sidste chance for at føre sagen videre.

Fåmælt borgmester

TV SYD har bedt Vejles borgmester Jens Ejner Christensen (V) om en kommentar til nævnets afgørelse.

- Jeg noterer mig Procesbevillingsnævnets afgørelse, og jeg har ikke yderligere kommentarer til sagen, siger Jens Ejner Christensen.