TV der bevæger dig

Ingen lokal trafik på Vejle Fjord Broen i to måneder

Fra mandag og to måneder frem bliver der øget trafik og trængsel på veje og gader i Vejle, når Vejle Fjord Broen bliver lukket for lokal trafik.

Mellem Skærup og Vejle er Vejdirektoratet i gang med at udvide Østjyske Motorvej E45 fra fire til seks spor. Anlægsarbejdet gør det nødvendigt at lukke en tilkørselsrampe på hver side af Vejle Fjord Broen ved henholdsvis Vejle Nord (ved Bilka) og ved Vejle Syd (Vinding).

- Lukningen vil få konsekvenser for trafikken gennem Vejle by, og derfor har vi naturligvis overvejet flere forskellige løsninger, men samlet set er lukningen af ramperne den løsning, der generer mindst. Vejdirektoratet har beregnet, at hvis tilkørselsramperne ikke lukkes, vil en indsnævring af sporene på E45 medføre køddannelser på op til 10 kilometers længde på E45, siger projektleder i Vejdirektoratet Robin Højen Madsen.

Gennemgående trafik berøres ikke

Vejdirektoratet har i samråd med politiet og Vejle Kommune besluttet, at den gennemkørende trafik på E45 så vidt muligt bør holdes på motorvejen, og at det kun er den lokale trafik, der skal finde andre veje.

Denne løsning tilgodeser langt størstedelen af trafikanterne på E45.
For at få trafikken gennem Vejle til at glide lettere i perioden, vil Vejdirektoratet i samarbejde med Vejle Kommune justere trafiksignalerne ved blandt andet Horsensvej og Fredericiavej, så der kommer længere perioder med ?grøn bølge?.

Det aktuelle vejarbejde kan ikke gennemføres udelukkende som aften- og natarbejde, som det ellers har været tilfældet ved tidligere arbejder på strækningen. Der er nemlig tale om isoleringsarbejde, som ikke tåler for lave temperaturer og nattefugt.

Mere vejr