Juridisk rådgiver til Jytte Jensens sag: - Det er meget svært at bevise årsagen

Ifølge Børns Vilkår viser dagens afgørelse om erstatning til incestoffer, hvor svært det er at dømme i sager som disse.

Dagens afgørelse er et eksempel på, hvor svært det er at dømme erstatningssager i forbindelse med overgreb, fortæller juridisk rådgiver til TV SYD, efter Jytte Jensen i dag modtog rettens afgørelse i sagen om flere seksuelle overgreb på hende som barn.

Jytte Jensen blev tirsdag tilkendt en erstatning på 300.000 kroner ved byretten i Vejle for tort i forbindelse med hendes fars seksuelle misbrug af hende og hendes søster for over 30 år siden. Deres far fik i 1985 en fængselsdom på tre år.

I de seneste ti år har Jytte Jensen krævet erstatning på godt fire millioner kroner fra Vejle Kommune for tabt arbejdsfortjeneste på baggrund at de psykiske mén, som overgrebene medførte.

Ifølge juridisk seniorrådgiver hos Børns Vilkår Ingrid Hartelius Dall viser dommen, hvor kompleks sagerne kan være.

- Det kan være vanskeligt at adskille en barndom præget af omsorgssvigt og andre typer svigt fra de enkelte overgreb. Derefter skal retten vurdere juridisk, om det er omsorgssvigtet eller de enkelte overgreb, som har været årsag i følgerne. Det har retten i dag vurderet, at man ikke kunne, siger Ingrid Hartelius Dall til TV SYD.

Som teenager blev Jytte Jensen misbrugt af sin far. Dom ved byretten går imod den nu 54-årige kvinde, som formentlig anker sagen.

Selvom det er første gang, at et krav om erstatning for tabt arbejdsfortjeneste bliver stillet i denne type sager, så er det ikke sikkert, at fremtidige sager vil blive dømt på samme måde, mener den juridiske rådgiver.

- Nu er alle sager individuelle, så man kan ikke skære alle sager over én kam, fordi Jytte Jensen har fået nej i sagen, men det er interessant, at retten ikke vurderer, at der er årsagssammenhæng mellem de overgreb, Jytte Jensen har været udsat for, og de senfølger hun har fået og de store konsekvenser, det har haft for hendes arbejdsliv.

Dagens afgørelse, som tilkender Jytte Jensen en erstatning på 300.000 kroner for tort, viser, at kommuner bærer et ansvar i sager som disse.

- Man har lagt sig op af praksis fra menneskerettighedsdomstolen, som siger, at kommunerne ikke skal kunne undsige sig sit ansvar i disse sager. Det har man fra domstolenes side sendt et klart signal om, siger Ingrid Hartelius Dall.