Jysk-butik i Vejle er ulovlig

En Jysk-butik i Vejle skal ændre varesortiment eller lukke. Det har Vestre Landsret afgjort i en dom. Og butikken vil ikke ændre på sortimentet, så den må formentlig lukke og flytte.

En stor Jysk-butik i Vejle er ulovligt indrettet og skal enten ændre sit varesortiment eller helt lukke.

Det siger Vestre Landsret i en dom, der stadfæster Vejle kommunes, byrettens og Natur- og Miljøklagenævnets afgørelser i sagen.

Landsretten er enig med Vejle Kommune om, at den 1.700 kvadratmeter store Jysk-butik i et butikscenter på Dandyvej i Vejles nordlige del, er indrettet i strid med planlovens regler.

Sagen handler om en fortolkning af planlovens regler om "særligt pladskrævende varegrupper"

Butikscentret på Dandyvej er reserveret til butikker med særligt pladskrævende varer. Det kan være køkkener, møbler, tømmerhandel og bilhandel.

I 2009 godkendte Vejle Kommune, at den ene af de fire butikker kunne udlejes til Jysk, fordi den nye Jysk ville blive større end de almindelige Jysk-butikker, og at man især ville udvide varesortimentet med ungdomsmøbler og senge.

I 2010 fremsendte kommunen et påbud om, at Jysk skulle lukke, eller ændre varesortiment, så der alene blev forhandlet pladskrævende varegrupper. Kommunen henviste til Planlovens daværende regler. Siden er planloven blødt en smule op, men det ændrer ikke ved denne sag.

Dette påbud blev anket til Natur- og Miljøklagenævnet og videre til domstolene, men alle instanser er enige om, at påbuddet er gyldigt.

Landsretten siger i sin begrundelse, at Vejle Kommune i sin oprindelige godkendelse skriver, at "Butikkerne godkendes til sag for alene pladskrævende varegrupper".

At Vejle Kommune senere ændrer ordlyden fra "alene" til primært fører ikke til, at bygherren kan forvente, at den pågældende butik kunne etableres, siger landsretten ifølge Ritzau.

Landsretten mener heller ikke, at Vejle Kommune fører en mere restriktiv politik end andre kommuner.

- Vi vil selvfølgelig rette os efter dommen. Hvis vi ikke må have fuld sortiment på den nuværende adresse, flytter vi forretningen til et andet sted i Vejle, siger kommunikationschef Jonas Schrøder hos Jysk til TV SYD.