TV der bevæger dig

Karen Klint skal have undersøgt sine knogler

550.000 danskere lider af knogleskørhed. I den anledning iværksætter Sundhedsstyrelsen nu en kampagne. Folketingsmedlem Karen Klint har sagt ja til at få undersøgt sine knogler.

På mandag er International Osteoporosedag. Og der indleder Sundhedsstyrelsen og Osteoposeforeningen en kampagne, der skal øge kendskabet til den udbredte folkesygdom.

I den anledning har nogle politikere sagt ja til at lade deres knogler scanne. Det gælder således formanden for Folketingets Sundhedsudvalg, socialdemokraten Karen Klint fra Vejle.

Sygdommen er hvert år skyld i 35.000 brud, hvoraf mange er invaliderende. Faktisk skyldes hvert andet brud, der rammer en dansker over 50 år, knogleskørhed.

Halvdelen af alle brud, der skyldes knogleskørhed, kan undgås med forebyggende behandling.

- Vi håber, at så mange politikere som muligt tager imod tilbuddet om skanning og øget oplysning, så man ikke fortsætter med at nedprioritere en udbredt folkesygdom som knogleskørhed som følge af manglende viden. Næsten hver 3. kvinde og hver 6-8. mand, der i dag er fyldt 50 år, vil på et tidspunkt blive ramt af mindst ét knoglebrud som følge af knogleskørhed. Det kan få fatale følger for den enkeltes livskvalitet og muligheder for at klare sig uden hjælp. Det har store personlige konsekvenser og det koster samfundet mange penge, siger Osteoporoseforeningens formand, Ulla Knappe.

 

 

Ifølge WHO har 550.000 danskere knogleskørhed (osteoporose). Sygdommen har været klassificeret som folkesygdom siden 2002. Kun ca. 130.000 er diagnosticeret og i forebyggende behandling. 

Hvert år forekommer der mindst 35.000 brud pga. knogleskørhed i
Danmark. Heraf ca. 9.690 hoftebrud, 2.900 skulderbrud og 21.500
underarmsbrud. Hertil kommer brud på rygsøjlen, som i mange tilfælde
slet ikke bliver diagnosticeret og behandlet. Således behandles kun
3.600 rygbrud ud af anslået 18.000 rygbrud om året.

Halvdelen af samtlige brud pga. knogleskørhed ville kunne undgås med
den rette forebyggende indsats. Man kan selv gøre meget for at undgå
eller udsætte sygdommen, og selv når man har den, kan man gøre meget
for at bevare den knoglemasse, man har tilbage. Vitamin D, kalk, kost,
medicin mod knogleskørhed og ikke mindst motion er de væsentligste
elementer for opbygningen af sunde og stærke knogler.

Osteoporoseforeningen

Mest sete på tvsyd.dk