TV der bevæger dig

Klima-model: Her rammer oversvømmelser i Vejle

Vejle har lavet en avanceret computer-model, som kan fortælle, hvor fremtidige oversvømmelser vil ramme i fjordbyen. Vejle er udpeget som risiko-område for ekstreme oversvømmelser.

00:38

Vejle Spildevand gik selv foran, da de etablerede deres nye administrationsbygning på Toldbodvej. Pga. en nærliggende bæk, der er forbundet med Vejle Fjord, har spildevandsselskabet bygget et dige rundt om bygningen, som sikrer den imod oversvømmelser.

Placeringen ved fjord og med flere åer gennem byen, gør Vejle sårbar.

Billede fra computerprogrammet.

1 af 4

Vejle Spildevand og Vejle Kommune har samarbejdet om klima-modellen, som kan beregne og vise oversvømmelser, hvis der kommer voldsomme skybrud, stormflod eller oversvømmelser i åerne.

Ekstreme oversvømmelser

Voldsomme skybrud og oversvømmelser vil i stigende grad blive en del af det danske klima i fremtiden i kraft af klimaforandringer. Det rammer ikke mindst Vejle. Kystdirektoratet og Naturstyrelsen har udpeget Vejle til at være et af de steder i landet, hvor der er størst risiko for ekstreme oversvømmelser.

Klimamodellen ? der også kaldes Vandmodel Vejle ? bygger på avanceret computersimulering. Modellen indeholder en enorm mængde data fra terrænkort, afløbssystemet etc.

På baggrund af alle oplysningerne kan teknikerne beregne alle slags scenarier, og derfor er planlægningen af Vejles fremtidige infrastruktur allerede begyndt.

Kompleks

- Det er et komplekst område, hvor mange faktorer spiller ind. Hvis vi laver et tiltag ét sted, kan vi risikere, at vandet løber et andet sted hen, hvor det vil skabe nye problemer, fortæller Kjartan Ravn, der er projektleder på Vandmodel Vejle og civilingeniør i Vejle Spildevand. Derfor er det nødvendigt at se på hele vandets kredsløb og sammenhængene mellem kloaksystemet, risikoen for voldsomme skybrud, vandstandene i Vejle Å, Grejs Å og Højen Å samt i Vejle Fjord ? og scenarierne for havstigninger. Og det kan vi med vandmodellen,

I løbet af de næste 100 år forventer DMI vandstandsstigninger i Vejle Fjord på 0,8 meter. Derfor er langsigtet planlægning afgørende, hvis det ikke skal have store konsekvenser for byen.

- Vejle er sårbar for oversvømmelser pga. dens placering ved fjorden. At afværge dem kræver store investeringer, og derfor er det vigtigt, at vi allerede nu går i gang med planlægningsarbejdet. Det er vigtigt i forhold til eksisterende boligområder, men også noget vi skal tage højde for i forbindelse med nybyggeri og hele byudviklingen.

Løsningerne kan bl.a. være etablering af regnvandsbassiner, diger eller at hæve terrænet nogle steder, fortæller Kjartan Ravn.

Fakta om klimaforandringer i Vejle

? I 1872 steg vandet i Vejle Fjord 2,15 meter og skabte store oversvømmelser. Det kan ske igen.

? DMI forventer, at Vejle Fjord er steget med 0,8 meter om 100 år. Usikkerhed i beregningerne betyder, at stigningen reelt kan blive fra 0,20 meter til 1,40 meter.

? Frem til år 2050 forventes en stigning i årsnedbøren på 11 pct. i Danmark.

? Frem til år 2050 forventes skybrud at blive 20 pct. kraftigere.