Kommune sættere stærkere ind mod kriminalitet blandt unge

Ungdomskriminaliteten er stærkt faldende, og den udvikling vil Vejle Kommune fastholde og udbygge.

Det fremgår af en strategiplan for 2014 til 2018.

I forvejen er kommunen blandt de områder i landet, hvor ungdomskriminaliteten er faldet mest. Fra 2007 til 2012 er antallet af sigtede personer under 18 år faldet med knap 50 procent.

Målet er, at reducere tallet med yderligere ti procent i de kommende fem år. Det svarer til ni børn og unge, der skal undgå at komme ind i kriminalitet.

Tidlig indsats

Kommunen vil sætte ind med en tidlig indsats, når børn får problemer i skolen, og forældrene skal i højere grad gøres ansvarlige for deres egne børn. Der skal også gøres en indsat for at forebygge tilbagefald, når børn og unge allerede har stiftet bekendtskab med politi og retsvæsen.

Skolerne får en central rolle til at spotte børn og unge, der mistrives og er i risiko for at få de forkerte venner.

Torsdag er 370 elever fra skolerne i den tidligere Egtved Kommune samlet i Vingsted, hvor repræsentanter for politiet og fængslerne vil lære eleverne, at ethvert valg har en konsekvens. Det gælder også det forkerte valg.

Strategiplanen fra Vejle Kommune: