Kommunen protesterer: Nye beboere i asylcentret er brud på kontrakt

Vejle Kommune mener, at Udlændingestyrelsen bryder lejekontrakten, når de lader asylansøgere med en kriminel fortid eller misbrugsproblemer flytte ind i Center Sandvad.

Vejle Kommune er stærkt utilfreds med Udlændingestyrelsens dialog og håndtering af sagen om asylcenteret i Sandvad. Nu mener kommunen også, at Udlændingestyrelsen slet ikke kan anvende asylcenteret til de beboere, der er ved at flytte ind.

Derfor har kommunen sendt et protestbrev til udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye, hvor ministeren opfordres til at gribe ind.

- Sammenholdt med det, der står i den oprindelige lejekontrakt, så er det umiddelbart langt fra de beboere, der oprindelig er beskrevet, til dem, der er flyttet ind nu, siger Vejles borgmester Jens Ejner Christensen (V).

Han mener, at Vejle Kommune blev dårligt vejledt, da kommunen godkendte, at Udlændingestyrelsen igen kunne benytte Center Sandvad.

- Det er rigtigt, at vi har nikket ja til, at der måtte flytte socialt udsatte ind. Men er det så det samme som at nikke ja til tidligere dømte? Vi har i den vildeste fantasi ikke troet, at det omhandlede tidligere dømte, siger Jens Ejner Christensen (V).

Juridisk gennemgang af kontrakt

Ifølge brevet, Vejle Kommune har sendt til Udlændingestyrelsen og Mattias Tesfaye, så har kommunen fået foretaget en juridisk gennemgang af lejekontrakten.

Her lyder konklusionen, at den allerede igangsatte indflytning af nye beboere ikke er i overensstemmelse med lejekontrakten af 20. september 2010.

I kontrakten står der følgende om Sandvadcenteret, Vongevej 46, 7300 Jelling:

Lejekontrakt mellem Udlændingeservice og Vejle Kommune

Vejles borgmester Jens Ejner Christensen har gentagne gange givet udtryk for, at han ikke er tilfreds med informationsniveauet hos Udlændingestyrelsen. Derfor forsøger kommunen nu med et nyt spor.

- Hvis vi kører hårdt mod hårdt juridisk, så kan vi slæbe dem (red. Udlændingestyrelsen) i boligretten. Det vil så måske blive afgjort om to år, så er de flyttet ud for længe siden. Derfor har vi gerne villet dialogens vej. Det har jeg troet på, men nu skal vi have alle ting vurderet, når der er noget, vi er uenige om, siger Jens Ejner Christensen.

- Kan vi se, at de misligholder kontrakten, så kan vi ikke acceptere det. Har det så opsættende virkning, at de er nødt til at rømme stedet med kort varsel? Det ved jeg ikke, siger borgmesteren.


Mange forskellige mennesker har boet i Sandvad

Kommunens brev til ministeren er en opfølgning på et lignende brev til Udlændingestyrelsen. Her anmoder Vejle Kommune om, at Udlændingestyrelsen bekræfter, at lejemålet i Sandvad ikke benyttes til andre målgrupper end det, der fremgår af lejekontrakten.

Ifølge brevet til ministeren er de første 14 beboere flyttet ind i Center Sandvad. Det er sket uden, at kommunen er blevet orienteret.

I lejekontrakten af 20. september 2010 er det som beskrevet kun uledsagede mindreårige asylansøgere, der skal bo i Center Sandvad. Det er dog ikke kun personer fra denne kategori, der har opholdt sig på Center Sandvad.

Ifølge Røde Kors har centeret i Sandvad gennem årene været benyttet til mange forskellige grupper af asylansøgere. Det har været familier, voksne og børn.

Til spørgsmålet om, hvorfor Vejle Kommune først nu gør opmærksom på, at lejekontrakten og beboerne ikke stemmer overens, så ser borgmesteren det som et nødvendigt skridt.

- Nu er vi nået dertil i dialogen, at vi er nødt til at prøve alle de muligheder, der er, for at gøre op med det, man synes, er forkert. Det kan der være et juridisk spor i, siger borgmesteren.

Håber du, det er en vej ud?

- Jeg ved ikke, hvad jeg håber på. Jeg har givet udtryk for mange gange, at Sandvad ikke egner sig til den type borgere, fortæller Jens Ejner Christensen (V).

Styrelsen kontakter kommunen

TV SYD har fredag kontaktet Udlændingestyrelsen for at høre, hvordan de forholder sig til brevet fra Vejle Kommune.

Her svarer vicedirektør Grith Sandst Poulsen.

- Vi har modtaget Vejle Kommunes brev og forventer at besvare henvendelsen direkte til kommunen, lyder svaret.

TV SYD har fredag også kontaktet Udlændinge- og Integrationsministeriet, der bekræfter, at have modtaget brevet fra Vejle Kommune, men at ministeriet ikke har haft mulighed for at forholde sig til indholdet endnu.