TV der bevæger dig

Kontant begmand til EuroPark

Parkeringsselskabet i Vejle skal betale ulovlige rykkere tilbage. En lap under vinduesviskeren er ikke nok til at opkræve p-rykkere.

Et girokort under vinduesviskeren er ikke nok. Det kan blæse væk eller blive stjålet.

I knap tre år har EuroPark A/S ikke rettet ind efter en højesteretsdom, og det udløser nu en ordentlig begmand i Sø- og Handelsretten. Selskabet blev i dag dømt til at skulle betale en stor del af de rykker-gebyrer tilbage, som siden Højesteretsdommen fra marts 2010 er sendt til ejere af ulovligt parkerede biler.

Den flyvende p-bøde

Fremgangsmåden hos EuroPark er, at en p-bøde anbragt i forruden, som ikke er blevet betalt inden 10 dage, udløser en rykkerskrivelse med et gebyr på 100 kroner, som bliver lagt oven i p-bøden.

Men den går ikke. Det fastslog Højesteret allerede i dommen fra 2010. Bøden under vinduesviskeren kan nemlig blæse væk, blive fjernet af frække drenge eller andre bilister, som sætter den i deres egen forrude.

I jurasproget hedder det, at en p-bøde anbragt i forruden ikke gælder som et betalingspåkrav, for man kan ikke være sikker på, at p-synderen ser bøden. Og det er p-selskabet, som må løbe den risiko.

Gebyr retur

Nu forlanger Sø- og Handelsretten, at EuroPark skal tilbagebetale alle de gebyrer, som er udstedt siden højesteretsdommen, medmindre bilejerne på en eller anden måde har tilkendegivet, at de rent faktisk har modtaget bøden i forruden. Det drejer sig om det gebyr, der bliver opkrævet i et såkaldt "1. rykkerbrev", som EuroPark udsender, hvis ikke bøden fra forruden bliver betalt inden 10. dage.

Det er Forbrugerombudsmanden, som har anlagt sagen mod parkeringsselskabet. EuroPark har forlangt frifindelse og har blandt andet påstået, at en lap under vinduesviskeren bør være tilstrækkeligt.Selskabet har nægtet at anerkende, at lappen kan forsvinde, uden at bilens ejer får den at se. Men de fem dommere i Sø- og Handelsretten, som har behandlet sagen er uenige.

Manuel søgning

EuroPark har forstået højesteretsdommen fra 2010 som en dom i en konkret sag, der ikke burde få så vidtrækkende konsekvenser, som det nu er tilfældet.

Selskabet har derfor heller ikke registreret de rykkergebyrer, som er blevet opkrævet i perioden. Ifølge selskabets administrerende direktør, Michael Christensen, skal EuroPark nu gennemgå 125.000 sager manuelt for at leve op til kravet i dommen.