Krise forbi: 140 mio. kr. i ekstra-regning

Krisen er forbi - og entreprenørerne er ikke længere så sultne. Det kan AAB i Vejle konstatere efter at et projekt med renovering af 22 boligblokke i Løget Høj ved Vejle er blevet 140 mio. kr. dyrere.

I projektet regnede boligforeningen med at det ville koste 516 mio. kr. at renovere afdeling 41 og 42. Men prisen ender på mindst 657 mio. kr.

Ekstra regningen på 140 mio. kr. svarer til en fordyrelse på 27 pct.

Ekstra-regningen skyldes: Dårlige licitationsresultater, øgede krav til byggeriet og en generel undervurdering af omkostningerne. Det skriver Vejle Amts Folkeblad.

De 22 boligblokke skal have nye tage, ekstra isolering, nye vinduer og nye badeværelser.

Under-kalkulation

AAB erkender, at der er sket en "under-kalkulation" på over 32 mio. kr. - alene for den ene afdeling. Altså at budene til licitationen generelt har været højere end forventet. Den "ugunstige markedssituation" kan tages som et tegn på, at krisen ikke længere kradser så hårdt...

Lejerne i de 22 blokke må forvente at skulle genhuses i længere tid end planlagt.

Husleje stiger 500 kr.

Til gengæld garanterer AAB, at huslejen ikke kommer til at stige ekstraordinært på grund af ekstra-regningen. En lejlighed i de to afdelinger bliver ca. 500 kr. dyrere om måneden.