TV der bevæger dig

Kritik af mange fejl i udvisningssag

En 24-årig russisk mand, som bor i Vejle, er blevet udvist og skal forlade landet i morgen. Men han og hans advokat mener, at der er lavet så mange fejl i sagsbehandlingen, at udvisningen må annulleres.

04:29

Den 24-årige russer venter på at blive udvist.

1 af 2

Arthur Trofimov har boet her i Danmark, siden han var 13 år. Men i morgen bliver han udvist og sendt hjem til det Rusland, han flyttede fra for 11 år siden.

Han kom her til Danmark sammen med sin mor, som i dag er læge på Haderslev Sygehus.

Moren har permanent opholdstilladelse her i landet, og Arthur Trofimov har ikke længere kontakt med de få familiemedlemmer, han har i Rusland. Så han har intet at vende tilbage til.

Pizza-bud

Artour er som sagt 24 år. Han har ingen uddannelse og arbejder i dag som pizza-bud.

Han har taget grundforløbet som tømrer i Holstebro, hvor familien boede i starten. Men han kunne ikke få læreplads. Derfor regner han med, at han er nødt til at starte forfra med uddannelsen.

Forsinket CPR

Hans sag er kompliceret. Men i korte træk ser den nogenlunde således ud:

Allerede da Artour kommer til landet som 13-årig, går det galt: Han får først et dansk person-nummer efter han har været her et år.

Det bliver senere brugt som begrundelse for afslag på ansøgninger om permanent ophold. Udlændingeloven siger, at han skal have været i landet midnst 10 år for at få varig opholdstilladelse.

Det var en fejl...

Han har i al sin tid i Danmark opholdt sig her på midlertidige opholdstilladelser. Den seneste ansøgning har han fået afslag på i marts - med den begrundelse at han ikke har boet sammen med sin mor fra november 2008 til november 2012.

Det mærkelige er, at han i de mellemliggende år har fået midlertidige opholdstilladelser flere gange. Den ene gang som ægtemand - hvilket Udlændingenævnet har erkendt er en fejl.

Ikke advaret

Han og moren blev heller ikke advaret om, at det var en betingelse for at opnå permanent opholdstilladelse, at han boede sammen med hende.

Moderen flyttede i 2008 til Købehavn i forbindelse med en uddannelsesstilling som læge, mens Artour blev i Holstebro, hvor han var i gang med uddannelse.

Point-systemet

To gange har han søgt om permanent opholdstilladelse, men fået afslag med henvisning til, at han ikke opfyldte betingelserne (point-systemet. Han manglede beskæftigelse for at opfylde kravene, men ifølge hans advokat opfylder han nu disse krav).

Alligevel har Udlændingenævnet rådgivet ham om at søge ophold efter udlændingelovens paragraf 9c (særlige omstændigheder).

Hvorefter de afviser, at der er tale om særlige omstændigheder...

Sidste øjeblik

Nu forsøger familien at søge om permanent ophold. Men Artour Trofimov kan kun få sagen behandlet, hvis han er i landet. Og som sagt skal han rejse ud senest fredag.

Hans advokat har klaget til ombudsmanden over, at han har fået afslag på en klage over afslaget på ansøgningen om ophold. Hun håber dette kan redde ham i sidste øjeblik.