TV der bevæger dig

Kvinder får nyt mammografi-tilbud

Region Syddanmark tilbyder nu et stort antal kvinder en ny mammografiscreening. Det sker, efter regionens jurister har vurderet, at regionen har haft en forkert procedure, hvor kvinder er meldt ud af programmet, fordi de ikke reagerede på i alt tre invitationer til screening.

00:34

1 af 2

Region Syddanmark er derfor klar til at sende breve til 7.223 syddanske kvinder for at tilbyde dem en screening for brystkræft. Det drejer sig om kvinder, der i perioden 2008-13 ikke har fået et regelmæssigt tilbud, sådan som 50-69-årige kvinder ellers skal have hvert andet år.

Kvinderne har ikke fået et regelmæssigt tilbud, fordi regionen frem til 2013 meldte kvinder, der ikke reagerede på den første invitation, og heller ikke reagerede på to påmindelsesbreve med nye tider, ud af mammografiscreeningsprogrammet.

Nu har en juridisk undersøgelse imidlertid vist, at det var en uhensigtsmæssig administrativ praksis. Derfor tilbydes de frameldte kvinder nu en ny tid.

- Vi har tolket kvindernes manglende fremmøde som om, de ikke ønskede at være omfattet af screeningsprogrammet. Det har aldrig været vores intention at fratage kvinder, der gerne ville undersøges for brystkræft, muligheden for en screening. Vi beklager meget, hvis det er sket. Derfor sætter vi også alle kræfter ind på at informere de berørte kvinder om, at de kan få en hurtig tid til screening eller kan søge erstatning, hvis de har fået brystkræft, siger direktør Per Busk, Sundhed, Region Syddanmark.

Alle berørte kvinder kan forvente at få et brev fra Region Syddanmark i uge 47.

Kvinder med brystkræft eller pårørende informeres også

Som led i Region Syddanmarks kommunikation med de berørte kvinder, er der 64 kvinder med brystkræft, der informeres om, at de har mulighed for at prøve deres sag hos Patienterstatningen.

Nærmeste pårørende til 22 kvinder, der er døde med brystkræft, informeres om, at de har mulighed for at søge erstatning ved Patienterstatningen.

Kvinder med brystkræft og nærmeste pårørende til afdøde kvinder kan søge, fordi det ikke kan udelukkes, at kræftsygdommen måske kunne have været opdaget tidligere, hvis kvinden var blevet indkaldt til regelmæssig mammografiscreening.

Det er dog ikke ensbetydende med, at de har ret til erstatning, for det vil være op til en konkret juridisk vurdering i det enkelte tilfælde.

På hjemmesiden www.rsyd.dk/manglendeindkaldelse er der flere informationer om screening og andre spørgsmål, som kvinder, der har været meldt fra screeningsprogrammet, kan have brug for at få svar på.