TV der bevæger dig

LA ønsker bedre hjælp til krigsveteraner

Krigsveteraner skal have bedre hjælp, hvis det står til Liberal Alliance, der på næste byrådsmøde vil stille et forslag om en veteranpolitik i Vejle Kommune.

Fem kommuner i TV SYDs sendeområde har en veteranpolitik. Nu kræver LA, at Vejle også får en.

Det er blandt andre sager som det dobbeltdrab, der blev begået her i sommer, hvor en krigsveteran slog sine forældre ihjel, der har fået Liberal Alliance i Vejle til at se på, hvad der kan gøres for at undgå sådanne tilfælde.

Derfor stiller Liberal Alliance et forslag om en veteranpolitik og en decideret veterankoordinator på byrådsmødet den 17. august.

Veterankoordinatoren skal være veteranernes vej ind til kommunen og de mange instanser, der kan hjælpe.

- Vi kommer med forslaget, fordi vi skal passe på dem, der har passet på os. Vi skal markere, at vi vil gøre noget specielt for de mennesker, der har gjort noget i kanten af demokrati og for mennesket, siger Peter Harboe fra Liberal Alliance.

Ifølge Liberal Alliance er det ikke nødvendigvis nye og anderledes tilbud til veteraner, der er behov for. Udfordringen ligger snarere i mangel på specialviden om de forhold og behov, som veteraner har.

Fem kommuner i TV SYDs sendeområde har allerede en sådan politik.

En opgørelse fra Veterancentret viser, at der bor 574 veteraner i Vejle Kommune.

 

Forslag om veteranpolitik fra LA

·        Udpege en tværgående veteran- og pårørendekoordinator med særlig viden om veteraners forhold. Denne skal sikre, at der sker en koordination af indsatsen med interne og eksterne samarbejdspartnere.

·        Udpege et antal medarbejdere i serviceområderne med særlige kompetencer til at håndtere hen-vendelser fra veteraner og pårørende. Disse bibringes en viden om de problematikker veteraner og pårørende oplever i forbindelse med  en udsendelse.

·        Afholde statusmøder efter behov. Første gang april 2017. I samme forbindelse udarbejdes en statusrapport til de politiske underudvalg.

·        Oprette direkte telefonnummer og e-mailadresse for veteraner og pårørende.

·        Medvirke til at skabe kendskab til veteraner blandt kommunens borgere via medier, publikationer og strategidokumenter.

·        Fortsat markere ”Den Nationale Flagdag” 5. september som anerkendelse af  veteraner og deres pårørendes indsats.

·        Oprette omtalte kontaktforum med såvel interne som eksterne samarbejdspartnere.

·        Invitere eksterne samarbejdspartnere til at fortælle om veteraner på personalemøder (feks. sagsbehandlere, sundhedsplejersker, lærere og pædagoger). Kommunen vil samtidig sikre, at de nævnte samarbejdspartnere kender til dens tilbud i forbindelse med eksempelvis misbrug, nye arbejdsmarkeds-eformer og andre generelle tiltag i kommunen.

·        Lade Jobcentret trække på Veterancentrets tilbud om sparring med en beskæftigelseskonsulent med specialviden  om veteraner.

·        Fastholde og udvikle samarbejdet mellem frivillige foreninger og veteraner/pårørende i kommunens projekt ”Samskabelse/Aktivt medborgerskab”.

·        Udbrede kendskabet til kommunens åbne tilbud til børn og forældre, herunder initiere projekt NUSSA, der fokuserer på forebyggelse af sekundær traumatisering af børn.

 

 

Mest sete på tvsyd.dk