Landbrugsstyrelsen sætter naturperler til salg: Her ligger de

Naturskønne områder med våde enge og søer bliver det næste år sat til salg, så alle kan få lov at købe dem. Fem af områderne ligger i Syd- og Sønderjylland.

De seneste år har Landbrugsstyrelsen opkøbt lavtliggende landbrugsjord fra lodsejere over hele Danmark. Jorden er siden blevet omdannet til våde enge og søer i såkaldte vådområde- og lavbundsprojekter.

Nu er de første naturskønne områder klar til at blive sat til salg af Landbrugsstyrelsen, og både landmænd og private har mulighed for at købe. 

-Vi kan nu kan sætte de første 1200 hektar naturområder til salg. Vi har gennem en årrække arbejdet på at omlægge lavtliggende landbrugsjord til vådområder til gavn for miljø og klima. Nu åbner vi dørene for interesserede købere, der ønsker at eje og bruge arealerne, siger Palle Graversgaard, enhedschef i Landbrugsstyrelsen i Tønder.

I Syd- og Sønderjylland er der fem områder, der kommer på salgslisten. På Als kan man købe Bundsø, nord for Kolding kommer Birkemosen til salg, og ved Gravens kommer et lille område på 29 hektar i udbud. Nord for Horsens kan man komme til at købe et område ved Handsted Å og Tolstrup Enge.

Vådområde- og lavbundsprojekterne mindsker kvælstof- og fosforudledningen fra landbruget på naturlig vis og bidrager til, at Danmark lever op til sine EU-forpligtelser på miljø- og klimaområdet. 

1.200 ha sælges i løbet af efteråret 
I løbet af efteråret 2017 forventer landbrugsstyrelsen at udbyde i alt ca. 1.200 hektar til salg, og i første kvartal 2018 forventer vi at udbyde yderligere ca. 200 hektar. Der er tale om ca. 25 vådområdeprojekter. I de kommende år vil landbrugsstyrelsen løbende udbyde endnu flere vådområder til salg.

Prisen på de salgsklare naturområder er ikke oplyst.

De arealer, der udbydes fra efteråret 2017, ligger i Jylland. Senere vil der også blive udbudt arealer på både Fyn og Sjælland. 

Se størrelsen og hvor områderne ligger på kortet her – det vil løbende blive opdateret, når flere områder bliver sat til salg.