TV der bevæger dig

Legepatruljer belønnet - med leg

Legepatruljer fra hele landsdelen var mandag samlet til en oplevelse som belønning for deres arbejde på danske skoler. Det foregik på Vejle Idrætshøjskole, hvor de selv fik lov til at lege....

02:28

Der blev kørt trillebør ved Idrætshøjskolen i Vejle

Holdbillede fra dagens arrangement på Vejle Idrætshøjskole. Foto: jasc

Her skulle eleverne kravle op ad en stige med bind for øjnene

1 af 4

Over halvdelen af danske skoler har gennem tiden sendt en udvalgt flok af deres ældste elever på kursus i Legepatruljen.

Legepatruljerne skal være med til at skabe bevægelse - og gode legerelationer - på skolerne hver dag. Medlemmerne lærer at organisere lege for de yngre elever i frikvartererne. Det har gjort et positiv forskel i skolegården rigtig mange steder:

Et stor succes

- Legepatruljen er absolut en af vores største succeser. Skolerne har virkelig taget konceptet til sig, og en evaluering har vist, at projektet både skaber mere fysisk aktivitet, bedre sammenhold og mindsker mobningen. Det synes vi selvfølgelig, at de skal belønnes for, siger Steen Hjorth, der er generalsekretær i Dansk Skoleidræt.

Dansk Skoleidræt, Kræftens Bekæmpelse, TrygFonden og DGI står bag projektet. De har arrangeret seks store legeevents, der skal give legepatruljeeleverne en god oplevelse og inspiration til tjansen i skolegården.

Fakta om Legepatruljen

FAKTA

· Projektet ?Legepatruljen? går ud på at uddanne elever fra de ældste klassetrin til legepatruljer. Eleverne kommer på et legekursus tilrettelagt og styret af legeinstruktører fra Dansk Skoleidræt. Tilbage på skolerne skal eleverne fungere som forbilleder for yngre skolekammerater og inspirere de yngste elever til at sætte gang i legen.

· Legepatruljen er et samarbejde mellem TrygFonden, Kræftens Bekæmpelse, DGI og Dansk Skoleidræt

· 903 danske skoler har legepatruljer

· En evaluering af projektet fra 2007 viser:

o Legepatruljen er med til at sætte fokus på bevægelse på skolerne og give eleverne nogle gode oplevelser med motion.

o Legepatruljen appellerer både til aktive børn og de børn, der normalt ikke er så aktive

o Legepatruljen giver god aktivitet i frikvartererne og er med til at skabe sociale relationer på tværs af klassetrin.

o Legepatruljen er med til at give bedre sammenhold på skolen og mindske mobning, fordi eleverne får styrket deres sociale kompetencer gennem legen.