Lille dreng får 14 km til skole

Selvom der ligger en skole bare 2 km væk.

Familien Bertin fra Vonge vil gerne sende deres søn i Øster Nykirke Skole i Vonge, når han efter skoleferien skal begynde i skolen.

Den ligger nemlig bare 2 km fra familiens hjem.

Men i modsætning til de nærmeste naboer, får familien Bertin ikke mulighed for at sende sønnen i skole tæt på.

Lucas og sin familie bor nemlig lige der, hvor den gamle kommunegrænse går.
Og det er den, der afgør, hvor skole-distriksgrænsen går.

Det betyder, at mens nabobørnene bliver elever på Øster Nykirke skole, så skal Lucas transporteres til Bredagerskolen i Jelling.

14 km hver vej.

Vejle Kommune har ikke gjort noget forkert, men blot fulgt reglerne.
Hvis kommunen dispenserede, ville det også blive dyrt.

Så ville kommunen nemlig blive nødt til at oprette et spor mere, fordi klassen ellers ville blive for stor.

Ægteparret har forgæves klaget til både skoleforvaltning og til borgmesteren, men uden held.

Så derfor flytter Lucas nu med sin mor 500 meter ned af vejen.

Dermed kommer de ind i skoledistriktet.
Og så er kommunen tvunget til at optage Lucas i skolen.