TV der bevæger dig

Lystfiskere: Nej til muslingefiskeri

Danmarks Sportsfiskerforbund siger nej til muslingefiskeri i Vejle Fjord. Det vil ødelægge både flora og fauna og det rene badevand, mener de.

Foto: Johannes Bjerg Hansen

Lystfiskernes forbund går direkte imod Danmarks Naturfredningsforening i spørgsmålet om muslingefiskeri i Vejle fjord.

- Muslingeskrab vil ødelægge bunden, så ålegræs får svære vilkår, siger Jan Karnøe, miljøkoordinator i Danmarks Sportsfiskerforbund med hovedkontor i Vingsted.

Ålegræs er godt for vandmiljøet i en fjord. Det holder på de forurenende iltforbrugende sedimenter fra for eksempel landbruget.

- Erfaringer med muslingeskrab i Horsens fjord viser, at ålegræs bliver revet op med rode, siger Jan Karnøe til TV SYD.

Han medgiver, at det kan være en god ide at udlægge såkaldte kulturbanker af muslinger, som derefter kan høstes, når muslingerne er store nok. Sådan som planerne er, skal der udlægges kulturbanker eller muslingebrug i fjordens sydlige del af udløbet.

Men der er en række forbehold, der gør ham skeptisk overfor ideen:

- Man skal være helt sikker på, at muslingerne, der hentes fra andre steder faktisk kan leve i fjorden. ellers dør de og bidrager til at forurene vandet, siger Jan Karnøe til TV SYD.

Desuden skal muslingefiskerne have tålmodighed til at skrabe tilpas få, så det ikke går ud over bestanden.

Han mener, at den rapport, som DTU Aqua har udarbejdet og som politikerne læner sig op ad, ikke tager godt nok højde for de problemer, der naturligt vil opstå ved at genoptage muslingefiskeriet i fjorden.

01:19 Luk video

Jan Karnøe, miljøkoordinator i Danmarks Sportsfiskerforbund, Østjylland: