Måske kom hængebugsvinene helt fra Vejle-kanten

De 18 hængebugsvin, der stadig render frit rundt i den lille landsby Astrup ved Skærbæk, kommer muligvis fra et hobbylandbrug i Vejle Kommune

Ifølge en rapport fra Vejle Kommune var kommunen på tilsyn hos en hobbylandmand den 2. juli.

Det blev hurtigt konstateret, at der var for mange dyr på ejendommen.

Dyreholdet bestod af geder, høns og hængebugsvin. Landmanden fik et påbud om at reducere sit dyrehold senest 17. august.

Ved et nyt besøg på ejendommen i fredags konstaterede kommunen at påbuddet var overholdt - hængebugsvinene var væk.

Vejle Kommune har kontaktet Vejle Politi, der nu skal undersøge om de manglende svin kan kædes sammen med de løsgående hængebugsvin i Astrup.