TV der bevæger dig

Mere frihed? Mindre bureaukrati!

Vejle har gjort status efter halvandet år som frikommune: Friheden har bl.a. medført mindre bureaukrati og en mere effektiv udnyttelse af ressourcerne.

Borgmester Arne Sigtenbjerggaard: Som frikommune har vi fået mindre bureaukrati.

Ni kommuner i Danmark har fået status som frikommune i tre år.

Nu er halvdelen af tiden gået, og i Vejle er konklusionen klar:

- Vi har turdet tænke nyt, og derfor har vi også haft succes med langt størstedelen af vores forsøg. Forsøgene har været en løftestang til at udvikle kvaliteten af vores velfærd, mindske bureaukratiet og udtænke smartere løsninger, siger borgmester Arne Sigtenbjerggaard (V).

Som frikommune har Vejle bl.a. fået Statsforvaltningen til at komme Vejle og registrere udenlandsk arbejdskraft.

Det gør det lettere for virksomheder i Vejle at ansætte eksempelvis udenlandske eksperter, og lettere for udenlandsk arbejdskraft at få papirarbejdet på plads.

Forsøget med de ni frikommuner fortsætter frem til juni 2017, hvor Folketinget vurderer, hvilke idéer der kan bredes ud til resten af kommunerne.

 

 

Vejle Kommune blev i 2011 udpeget som frikommune sammen med otte andre kommuner i perioden 1. januar 2012 til 31. december 2015 ? siden forlænget til 30. juni 2017.

 Formålet med frikommuneforsøget er at give kommunerne mulighed for at afprøve helt nye måder at arbejde på under overskrifterne afbureaukratisering, tillid og øget lokalt råderum.