Millioner til flere cykelstier

Trafikforlig betyder, at der kommer flere cykelstier i hele Syd- og Sønderjylland.  

Folketingets partier - med undtagelse af Enhedslisten - har indgået et trafikforlig, som sikrermillioner af kroner  penge til cykelstier og kollektiv trafik.

Her er listen over projekter i Sydjylland - samt beløbet for de enkelte projekter:

Forbindelsessti langs Grindstedvej, Billund Kommune

Projektet omfatter etablering af 850 m cykelsti langs Grindstedvej i Billund, som vil forbinde turistattraktioner, overnatningssteder og boligområder med erhvervsområdet i byens vestlige ende. Den nye cykelsti vil skabe en sikker forbindelse til Billunds Rideskole og Gyttegård plantage. Støtte: 0,5 mio.

Naturvenlig cykelsti - rekreativ cykling på Fanø i Nationalpark Vadehavet, Fanø Kommune

Projektet omfatter anlæg af 4 km cykelsti gennem smuk natur på tværs af Fanø. Dermed styrkes cykeloplevelserne i Nationalpark Vadehavet og behovet hos øens godt 300.000 årlige besøgende for oplevelsesbaserede cykelruter imødekommes. 0,4 mio.

Cykelsti fra Lysabild til Skovby, Sønderborg Kommune

Projektet omfatter etablering af en 2 km lang cykelsti, hvor hovedformålet er en sikker og tryg rute for børn, der skal fra Skovby til Lysabild Skole. En cykelsti på strækningen vil ligeledes gavne turisterne i områdets sommerhusområde og øge muligheden for cykelturisme på Sydals. 1,5 mio.

Sikring af skolebørn syd for Skærbæk, Tønder Kommune

Projektet omfatter etablering af cykelsti langs Gesingvej mellem hovedlandevejen, Rute 11, og Genvejen syd for Skærbæk. Dette vil bidrage til at gøre strækningen til Skærbæk Kommuneskole og Skærbæk Realskole mere sikker og tryg. 0,3 mio.

Tilpasning af cykelsti ved Løgumkloster, Tønder Kommune

Projektet omfatter en forlængelse af cykelstien langs Ved Dammen mellem Løgumkloster og Løgumgårde frem til Sognegade for særligt at sikre de yngre trafikanter. 0,3 mio.

Sikring af lette trafikanters rute mellem Allerup og Toftlund, Tønder Kommune

Projektet omfatter etablering af cykelsti mellem Kirkhøjvej og Tjørnevej samt anlæg af krydsningshelle på Ribevej ud for Tjørnevej, så bløde trafikanter kan passere i to tempi. Dette vil bidrage til at gøre det mere sikkert at komme fra Allerup til Toftlund.
0,2 mio.

Stiforbindelse til styrkelse af integrationen mellem børn og unge med
forskellig kulturel baggrund, Vejle Kommune

Der etableres en 2,5 km lang cykelsti langs Grundet Ringvej. Cykelstien vil bidrage til at styrke sundhed og idræt samt øge aktivering og integration af børn og unge med forskellig baggrund ved at forbinde Vejle Boldklubs træningsanlæg (VB Parken) med boligområdet Nørremarken. 2,2 mio.

Cykelsti til Fladhøjskolen, Aabenraa Kommune

Projektet omfatter etablering af cykelsti på banelegemet mellem Aabenraa og Rødekro, som skal sammenkobles med stierne omkring Fladhøj. Stien til Fladhøjskolen bliver således bindeled for elever, motionister og pendlere, som skal fra den nordlige ende af Rødekro til Fladhøjskolen eller videre til Aabenraa via den nedlagte banestrækning. 0,8 mio.

Cykelring ved Sæd-rundkørslen på statsvejnettet rute 11, Tønder
Kommune

Der etableres en halv cykelring omkring Sæd-rundkørslen, som skal bidrage til at øge sikkerheden og trygheden for skolebørn og andre bløde trafikanter i retning mod Tønder. 3,0 mio.

Pulje til bedre fremkommelighed for busser

Optimering af fremkommelighed for den kollektive trafik i Vejle kommune

Der ses på signalprioritering for busserne, så de altid har grønt lys. Dette skal udbredes til samtlige signalanlæg i Vejle. 0,3 mio.

Kombinationsrejser til og fra Vejle Midtby

Projektet skal fremme kombinationsrejser, så bus og cykel benyttes frem for bilen. Dermed udnyttes fordelen ved at kunne kombinere bus op ad Vejles bakker med cykel resten af vejen. 1,4 mio.
 

Cykel- og gangsti mellem Ørum og Daugård, Hedensted Kommune

Projektet omfatter en cykel- og gangsti langs Ørumvej mellem Ørum og Daugård, der fungerer som skolevej. Beboerforeningen for Ørum og omegn har taget initiativ til at samle de nødvendige midler sammen for at kunne anlægge den ønskede cykel- og gangsti. Foreningen vil efterfølgende overdrage projektet til Hedensted kommune, der vil stå for anlæg og drift. Støtte: 0,7 mio.

Cykelsti ved Tørring, Hedensted Kommune

Projektet omfatter etablering af ca. 1,5 kilometer ny cykelsti med niveaufri skæring af hovedvej A13 ved Tørring. Stien skal forbinde de internationale naturbeskyttelsesområder ved Gudenåens Kilder og ved Uldum Kær over Tørring. Støtte 1,1 mio.

Projektet Horsens ? to hjul foran, Horsens Kommune

Projektet omfatter 6 delprojekter. 2,6 km cykelsti og cykelbaner mellem Gedved og Horsens, 750 m cykelsti mellem den nye bydel Østerhåb og Horsens, de første 600 m af en 1,5 km lang cykel- og bevægelsessti fra banegården via centrum til havnen, opstilling af cykeltællere, cyklistskilte og serviceøer på udvalgte positioner i Horsens, cykelparkeringsplan for Horsens by samt kampagner og information.  Støtte: 5. mio.