TV der bevæger dig

Millioner til nyt sognehus i Jelling

Et gammelt hus i Gormsgade i Jelling skal rives ned for at give plads til et nyt sognehus. A.P. Møllers fond har doneret 17 mio.kr. til projektet, der skal fritlægge området ved Jelling-stenene.

Huseet i midten skal rives ned. Her skal bygges nyt sognehus til 20 mio. kr.

Også dette hus skal fjernes for at fritlægge monument-området i Jelling.

Det er ejendommen til venstre (ved "A'et", som skal rives ned og omdannes til sognehus. Til højre ligger højene og kirken. (googleMaps)

1 af 3

- Menighedsrådet ser det nye bygningsværk som et værdigt arkitektonisk bidrag til den kommende helhedsplan, der først og fremmest har til opgave at belyse Jellingmonumenternes betydning for vore historiske rødder og kristne identitet, siger formanden, Gunni Højvang.

Detaljer

Han er i dag i København for at drøfte detaljer med A.P. Møller og Hustru Chastine Mc-Kinney Møllers Fond til almene formål.

Foruden fonden giver Vejle Provsti tre millioner til projektet, mens menighedsrådet finansierer en halv mio. kr.

Køber ejendom

Jelling skifter udseende i disse uger. Igennem flere år er der arbejdet med en helhedsplan for Jelling-monumenterne.

Og i den plan passede et kommende sognehus og graverrum æstetisk dårligt ind.

Derfor har menighedsrådet besluttet at købe ejendommen Gormsgade 19.

- Her kan det nuværende frugtbare og kreative miljø i sognehuset videreføres bl.a. på grund af den samme korte afstand til kirken. Ligeledes kan der dannes en synergieffekt mellem sognehus, kirke, Kongernes Jelling og Byens Hus.

Der skal laves en indbudt arkitektkonkurrence.

Menighedsrådet har besluttet at sløjfe graverfasciliteterne, fordi kirkegårdsdriften måske skal udliciteres i fremtiden.

Mest sete på tvsyd.dk