Minister giver fuld opbakning til placering af udskældt gruppe

Udlændinge- og integrationsminister, Mattias Tesfaye fra Socialdemokratiet, forklarede i åbent samråd i Folketinget, at han ikke vil blande sig i placeringen af en ny målgruppe af flygtninge i Sandvad opholdscenter.

Selvom protesterne fra borgerne i Sandvad har lydt højt og tydelig både foran byens asylcenter og Christiansborgs tykke mure, afslører dagens samråd i Folketinget med integrationsministeren, at beslutningen om at flytte en særlig gruppe asylansøgere til byen står ved magt.

Borgerne i landsbyen uden for Vejle protesterer, fordi de ikke føler sig tilstrækkeligt inddraget i processen om nye beboere på Røde Kors centret i byen.

De er utilfredse med, at det lokale asylcenter skal huse op til 22 asylansøgere, der kan have alvorlige psykiske lidelser og domme. Det er ifølge beboerne ikke foreneligt med, at centeret ligger ved siden af den lokale legeplads og stoppestedet for skolebussen.

Men på trods af den lokale modstand fra politikere og Sandvads borgere ser det ikke ud til, at beslutningen om Center Sandvad bliver lavet om.

På et samråd torsdag siger Mattias Tesfaye, at det stadig er Udlændingestyrelsens vurdering, at gruppen af asylansøgere skal flytte ind i Center Sandvad.

- Udlændingestyrelsen har kompetencerne til at træffe den beslutning, og det har den min fulde opbakning til, sagde han.

Skulle have inddraget lokalbefolkningen tidligere

Det lokale folketingsmedlem Christoffer Aagaard Melson (V) havde kaldt udlændinge- og integrationsminister Mattias Tesfaye i samråd for at få en redegørelse for hele forløbet omkring placeringen af den særlige gruppe af asylansøgere.

Melson ville høre ministerens svar på, om borgerne efter hans mening har været tilstrækkeligt involveret i processen omkring de nye beboere, der først var betegnet som asylansøgere med særlige behov. Målgruppen for centeret har senere i forløbet vist sig også at kunne være folk med kriminel fortid eller misbrugsproblemer.

- Det er udlændingestyrelsens konklusion oven på dette forløb, at den normale fremgangsmåde ikke var tilstrækkelig i denne sag. Udlændingestyrelsen har selv tilkendegivet, at den ville ønske, at den havde inddraget lokalbefolkningen tidligere og tættere i dette forløb, svarede ministeren, der erkendte, at myndighederne selvfølgelig har et ansvar for kommunikationen med omverdenen.

- Hvis folk føler sig ført bag lyset, er det per definition et problem. Uanset at der på intet tidspunkt fra myndighedernes eller Røde Kors’ side har været en intention om at føre nogen bag lyset, sagde han på samrådet.

Kontrakt udløber om otte måneder

Danmark er et land, hvor myndigheder ikke fortæller udenforstående om andre menneskers straffeattester, sagde han. Men der kan "i gruppen af plejekrævende personer være folk, som er dømt for kriminalitet".

Han forsikrede samtidig, at myndighederne vil tage ansvar for trygheden i landsbyen.

Det kan dog blive for en kort stund, at asylansøgerne rykker ind på centeret i Sandvad.

Lejekontrakten om asylcenteret mellem Vejle Kommune og Udlændingestyrelsen udløber den 31. oktober næste år.

Det er Røde Kors, som driver asylcenteret. Det bliver ifølge Røde Kors' hjemmeside aktuelt brugt til asylansøgere i Jylland, som er smittet med coronavirus.

På mandag den 29. november holder Røde Kors, politi, udlændingestyrelsen og Vejle Kommune møde i sagen.