TV der bevæger dig

Minister: Ingen rabat til voldelige forældre

Voldelige forældre skal ikke have mildere domme end andre, der begår vold eller drab, fastslår justitsminister Lars Barfoed (K).

Domonstration mod mildere domme til voldelige forældre.

Han har fulgt protesterne og demonstrationerne mod, at forældrene til Tobias på 15 måneder skulle få strafnedsættelse eller en form for forældrerabat.

Tobias døde 18. juli i Øster Højst efter at have været udsat for vold gennem flere måneder. Han havde 80 skader.

- Det har i flere medier fremgået, at der skulle eksistere en såkaldt forældrerabat i sager om vold og drab mod børn. Jeg vil gerne slå fast, at det ville være helt uacceptabelt, hvis dette var tilfældet. Vold og drab mod børn skal selvfølgelig ikke straffes mildere, fordi det er forældrene, der er gerningsmænd. Der er da heller ikke noget i lovgivningen, som lægger op til rabat, og hos Rigsadvokaten har man heller ikke kendskab til domspraksis, der giver anledning til at tro, at en rabat skulle eksistere, siger justitsminister Lars Barfoed.

Domstolene skal alene tage stilling til, om der er tale om forsætligt drab eller vold.

Senest har en gruppe borgere i Trekantområdet oprettet en protestgruppe mod milde straffe i sager om voldelige forældre.

Mest sete på tvsyd.dk