TV der bevæger dig

Minister vil ikke svare på blokade-spørgsmål

Den socialdemokratiske transportminister, Henrik Dam Kristensen, vil ikke svare på et spørgsmål om den faglige blokade mod restaurant Vejlegården, som ikke har modtaget post i seks uger.

Blokaden mod restaurant Vejlegården har betydet, at restauratøren ikke har fået post i seks uger.

Post Danmark har pligt til at bringe post ud til husstande og virksomheder seks dage om ugen.

Men restaurant Vejlegården er blokeret i en langvarig faglig konflikt med fagforbundet 3F. Der er varslet en række sympatikonflikter, som bl.a. omfatter afhentning af skrald og udbringning af post. De fleste postbude er i dag medlemmer af 3F og dermed forpligtet til at følge blokaden.

Strider mod pligt?

Det mener Kristian Phil Lorentzen fra Venstre strider mod den forpligtelse, som loven pålægger Post Danmark. Derfor stillede han transportministeren et såkaldt paragraf 20-spørgsmål, som skal besvares i løbet af en uge.

Transportministeren skriver i sit svar, at han ikke mener, at Venstre-mandens spørgsmål falder inden for rammerne for paragraf 20-spørgsmål. Derfor henvises Kristian Phil Lorentzen til at stille spørgsmålet i det relevante udvalg.

Afklaring

- Jeg mener godt, at ministeren kunne have besvaret spørgsmålet, så vi kunne have fået afklaret spørgsmålet, siger Kristian Phil Lorentzen til Vejle Amts Folkeblad. Nu ved jeg ikke, hvornår spørgsmålet bliver besvaret.

Ministeren har ikke pligt til at svare på spørgsmål i Folketingssalen, men kan erklære, at han ikke ser sig i stand til det. Der stilles hvert år ca. 3000 paragraf 20-spørgsmål i Folketinget.

Postbudenes blokader har i øvrigt betyder, at restauratøren på Vejlegården ikke har modtaget varsler om flere af sympatikonflikterne, som 3F har iværksat. De er nemlig sendt pr. brev...