TV der bevæger dig

Naturvidenskabens piger på teknisk gymnasium

Der er rigtig mange unge mænd på Teknisk Gymnasium I Vejle. Men nu kommer 25 skolepiger på besøg.

01:35

1 af 2

Pigerne kommer fra 8. og 9. klasserne fra Hornsyld Skole for at blive klogere på htx-uddannelsen.

De har styr på naturvidenskab, men må gerne udvide deres horisont for, hvad de kan bruge den dygtighed til, når de er færdige med folkeskolen.

? som typisk tiltrækker drenge.

Særligt program

I 2011 var hver fjerde student pige - på stx og hf var 6 ud af 10 studenter piger, skiver undervisningsministeriet på dets hjemmeside.

Vejle Teknisk Gymnasium har tilrettelagt et særligt program for pigerne i samspil med de to lærere fra Skolen i Midten i Hornsyld, der har fået bevilliget penge til projektet.

Inspiration

Projektet skal kvalificere pigernes valg af uddannelse og inspirere dem til at tænke anderledes.

500-600 elever fra folkeskoler og efterskoler besøger i øvrigt Vejle Tekniske Gymnasium hvert år. 8. klasser besøger typisk gymnasiet i to dage i et såkaldt introduktionsforløb, mens 9.-10. klasser typisk følger undervisningen i en uge.