TV der bevæger dig

Nu kan du smide affaldet i et stort hul

Vejle indvier i dag de nye nedgravede affaldscontainere i Havnegade som et forsøgsprojekt.

01:21

Smid dit affald i hullet

1 af 2

Det er første gang, at affaldet går under jorden på en offentlig vej i Vejle Kommune. Dermed er det slut med at huske at stille affaldsbeholdere frem til tømning hver eneste uge, for samtidig med at det nye affaldssystem er klar til at modtage affald til genanvendelse, siger beboerne farvel til deres traditionelle affaldsbeholdere i gården.

De nedgravede affaldscontainere i Havnegade erstatter de traditionelle affaldsbeholdere til dagrenovation og papir. Fra 19. september skal beboerne i Havnegade nemlig aflevere deres madaffald, restaffald og papir i de nedgravede affaldscontainere.

De konkrete erfaringer fra Havnegade vil, så vidt det er muligt, indgå i planlægningen af de nye affaldsordninger, der forventes at blive indført i hele Vejle Kommune 1. april 2016. I forsøgsperioden frem til januar 2016 vil der derfor blive gennemført forskellige affaldsanalyser og undersøgelser af affaldet i Havnegade.