Nu skal heden stå i flammer

Naturstyrelsen skal have brændt 300 hektar hede af inden 1. april, men vejret er en alvorlig modstander.

Styrelsen forsøgte sig onsdag med arealer på Randbøl Hede, men heden var for våd til at brænde.

Af hensyn til dyrelivet skal arbejdet være færdigt 1. april, men det kræver sol og vind til at tørre heden.

De kontrollerede afbrændinger skal forhindre, at græs og træer spreder sig. I forvejen er heden i Danmark på retur på grund af kvælstof i luften.

Talrige insekter, planter, fugle og dyr lever og yngler på heden, og de vil forsvinde, hvis den helt forsvinder.

Blandt andet sætter kronvildt pris på unge lyng. Lyng kan udgøre op til 75 procent af kronvildtets vinterføde.

Hjejlen var før i tiden en meget almindelig fugl på heden. Den kræver store arealer med meget lave planter. I dag er hjejlen meget sjælden som ynglefugl.

Afbrænding er kun én metode til at bevare heden.

Græsning med får og kreaturer er meget effektiv, og det benyttes på nogle heder.