Nu vil sygehuse spørge ind til dine alkoholvaner

Danskerne er nordiske mestre i druk. Derfor sætter Danske Regioner nu gang i et pilotforsøg på Sygehus Lillebælt, der skal spørge ind til patienternes alkoholvaner.

- Drikker du for meget?

Det spørgsmål kan du fremover blive stillet, når du besøger et af Sygehus Lillebælts afdelinger i Kolding, Vejle og Middelfart.

Sygehus Lillebælt skal nemlig være med i et pilotforsøg, som indebærer, at alle patienter på tre afdelinger skal spørges ind til deres alkoholvaner. Hvis de gerne vil skære ned på forbruget, så bliver der sendt en henvisning til den kommune, patienten bor i.

Det skriver Danske Regioner.

quote

Vi bygger på gode erfaringer med rygestop, hvor vi har sendt over 4.000 henvisninger til kommunerne.

Louise Højsager, planlægningskonsulent i Sygehus Lillebælt.

17 medarbejdere fra sygehusene skal på kursus i at tage snakken om alkoholvaner. Derefter er det meningen, at alle patienter på tre udvalgte afdelinger skal spørges om deres alkoholvaner. Efter en evaluering er det så tanken, at initiativet skal udrulles til flere afdelinger.

Idéen til at spørge ind til patienternes alkoholvaner kommer fra et lignende initiativ.

- Vi bygger på gode erfaringer med rygestop, hvor vi har sendt over 4.000 henvisninger til kommunerne, siger Louise Højsager, planlægningskonsulent i Sygehus Lillebælt.

quote

Hver femte patient på sygehusene har et skadeligt alkoholforbrug. Det er oplagt at tage en kort samtale med patienterne om alkohol, når de alligevel er indlagte og motiverede til at ændre livsstil.

Karin Friis Bach (R), formand, Sundhedsudvalget, Danske Regioner

Førsteplads i druk

Initiativet kommer efter, at Danske Regioner har meldt ud, at regionerne vil af med dansk alkoholrekord. Vi er nemlig det folkefærd i Norden, der køber mest alkohol. Og dén førsteplads er man ikke stolt over i Danske Regioner.

- Vi har en kedelig rekord, som ødelægger mange familiers livskvalitet, og som giver sygdom og tidlig død, siger Karin Friis Bach (R), der er formand for sundhedsudvalget i Danske Regioner.

Nye tal fra organisationen OECD viser, at danskere over 15 år køber 9,7 liter ren alkohol årligt, mens nordmændene holder sig på 6,0 liter. Samtidig er danskernes forbrug endda stigende. I årene 2015-2018 steg det med 4,3 procent. Det er tre gange så meget som i Sverige, mens finnernes forbrug er faldet.

Danske Regioner vil gøre op med det danske overforbrug, som har mange sygdomsmæssige konsekvenser.

- Hver femte patient på sygehusene har et skadeligt alkoholforbrug. Det er oplagt at tage en kort samtale med patienterne om alkohol, når de alligevel er indlagte og motiverede til at ændre livsstil, siger Karin Friis Bach

Initiativet kommer i kølvandet på, at Danske Regioner sammen med 21 andre organisationer har opfordret Folketinget til at indføre en aldersgrænse på 18 år for køb af alkohol.