TV der bevæger dig

Ny bro over Vejle Fjord skal sikre super-lyntog

En ny togbro på 3,1 kilometer over Vejle Fjord skal sikre hurtigere tog i Danmark. Broen vil koste fire milliarder kroner.

02:57

1 af 3

Planerne om en togbro over fjorden har været luftet tidligere. Men i Vejle frygter politikerne, at den vil kunne genere Vejle Havn.

Men Vejle Havn sikres i et nyt oplæg, så broen får en gennemsnitshøjde på 29 meter. Det er samme højde som den gamle Lillebæltsbro.

Udfordring for naturen

Det glæder SFs miljøordfører, Karina Lorentzen, Kolding, som dog ser udfordringerne for naturen.

-Det er altid en udfordring for naturen og især i et så specielt område som Vejle, når der skal anlægges nyt. En del af linjeføringen går heldigvis uden om de særlige områder, fordi det er ind over opdyrket mark. Så der er ingen tvivl om, at vi kommer til at diskutere særlige foranstaltninger i forhold til naturgenopretning, så det bliver så skånsomt som muligt for naturen, hvis det her skal lykkes, siger SF´s miljøordfører Karina Lorentzen.

Ni kilometer ny bane

For at den kommende timeplan kan realiseres skal der foruden en bro over Vejle Fjord også bygges ni kilometer højhastighedsbane. Der skal også bygge ny bane, som går uden om Skanderborg.

-Timeplanen et vigtigt middel til at sikre hurtigere tog i hele Danmark og det kommer også os til gavn i hele Trekantsområdet. Det glæder mig, at vi senere i dag kan præsentere et oplæg til, hvordan det kan se ud fra hele landet og at vi kan tage luften ud af de bekymringer, der har været omkring havnen i Vejle, siger Karina Lorentzen.

Karina Lorenzen peger på, at den nye plan sikrer, at de store skibe fortsat kan komme ind til Vejle Havn. Der gives også garantier om, at byggearbejdet ikke vil gene trafikken til trafikhavnen i bunden af fjorden.

-Det er derfor meget vigtigt, at der i det kommende planlægningsarbejde tages drøftelse med lodsejere og interesseorganisationer for at finde de rigtige løsninger og at borgerne tages med på råd. Og ikke mindst at lodsejerne ikke skal vente i en lang årrække med en afklaring.

Vejles borgmester, Arne Sigtenbjerggaard, siger til TV SYD, at en ny togbro ikke er hans ønske. Han frygter, at broen på længere sigt vil betyde, at Trekantområdet og Vejle bliver hægtet af trafikken mellem landsdelene.