TV der bevæger dig

OK til nyt psykiatrisygehus

Vejle får Danmarks første store sygehus bygget i et offentlig-privat partnerskab. Men det nye psykiatriske sygehus er først klar i 2016.

00:37

I dag er der kolonihaver. Nu skal der bygges et psykiatrisk hospital på området.

1 af 2

Region Syddanmark er blevet fritaget for at deponere hele byggesummen, og det er et samme som at godkende projektet. Det kommer til at koste omkring 400 milliioner kroner at bygge det nye sygehus. Loven kræver, at regionen skal deponere et tilsvarende beløb, når sygehuset bygges i samarbejde mellem en offentlig myndighed og private investorer. Men deponeringsfritagelsen betyder, at regionen nu kun skal deponere omkring 300 millioner kroner.

Partnerskabet

- Nu har vi fået grønt lys. Det nye sygehus vil give et fantastisk løft af det tilbud, vi kan give til sindslidende i Trekantområdet. Vi må hurtigt i gang, så vi kan have det nye sygehus færdig i 2016, siger regionsrådsformand Carl Holst (V).

Offentligt-privat-partnerskab kaldes også for OPP. For at bygge og drive et kommende psykiatrisk sygehus som et OPP-projekt skal Region Syddanmark indgå et samarbejde med en privat part om den samlede opgave.

I dette tilfælde vil det sige, at der indgås en aftale om projektering, finansiering, etablering og derefter bygningsdrift og vedligeholdelse af psykiatrisygehuset i en årrække. Tanken er blandt andet, at når OPP-selskabet også har ansvaret for drift og vedligeholdelse af bygningerne i mange år efter at de står færdige, så tilskynder det, at huset bliver bygget godt og energi-rigtigt.

Skal i gang næste år

Region Syddanmark skal først begynde at betale, når sygehuset står færdigt, og så betales der ellers typisk et fast årligt beløb, så længe kontrakten løber.

- Den vigtigste begrundelse for at gøre psykiatrisygehuset i Vejle til et OPP-projekt er, at det giver mulighed for at komme hurtigt i gang. Vore  anlægsrammer levner ikke plads til at bygge sygehuset på traditionel vis de næste mange år. Men ved at udføre byggeri og drift som OPP, kan vi komme i gang med det samme, siger Carl Holst.

Projektet skal i gang senest i 2012. Ellers ophører fritagelsen for deponering. 

- Nu begynder vi på sagsbehandlingen, og så håber jeg på at regionsrådet i løbet af et halvt års tid kan beslutte at sætte sygehusbyggeriet i gang som OPP, siger Carl Holst.