TV der bevæger dig

Olie-boring kan lune løverne i Givskud

Måske kommer løverne i Givskud Zoo til at lune sig ved varme fra den olieboring, som sidste år fandt sted nær dyreparken. Boringen viste nemlig, at der var god mulighed for at finde varme vandførende lag dybt nede i jorden.

Der var ingen olie under jorden i Givskud. Men det har ikke været spildt arbejde at bore det 2,5 km. lange hul ned i jorden.
Derfor har Givskud Zoo søgt Energistyrelsen om tilladelse til at udvinde varme fra hullet, fortæller Richard Østerballe, der er direktør for Givskud Zoo, til P4 trekanten.

- Det er en stor udgift for os at holde vores stalde varme, så der vil det være rigtig dejligt at få noget billigt varme, men også noget hvor man med god samvittighed kan sige, at det er CO2-frit, det vi opvarmer med.
Alt for meget varme til Givskud Zoo
Der kan udvindes meget mere varme end Givskud Zoo har brug for.
Richard Østerballe fortæller, at alle fjernvarmeselskaberne omkring Givskud har vist interesse for projektet.