TV der bevæger dig

Omme Å er tilbage i sin naturlige form

I dag markeres det at Omme Å har fået sine sving og slyng tilbage - og at der er genskabt naturområder og enge omkring åen.

01:48

1 af 2

Siden 2002 er der blevet arbejdet ihærdigt på at genskabe den slyngede Omme Å. Prisen er løbet op i 22 millioner kroner.

Der er blevet samarbejdet tæt med lodsejerne langs åen, og takket være deres store engagement i projekterne er det til fulde lykkedes.

Omme Å blev udrettet tilbage i 1967-68, og der blev etableret syv styrt i åen, der umuliggjorde fiskenes frie vandring i åen. Ligeledes var der også syv dambrug i denne del af Omme Å, der umuliggjorde fisk og vandfaunaens frie liv i åen.

Med de to store projekter, der blev indledt i 2002, er det lykkedes at genslynge åen på en næsten 25 km lang strækning, og desuden fjerne såvel alle styrt som spærringer ved alle dambrug.

De seks af dambrugene er nedlagt og Farre Dambrug er omdannet til et recirkuleret dambrug, der anvender grundvand frem for åvand.

Odderen er tilbage

Samtidig er der skabt nye naturområder ved åen og store, flotte enge, der afgræsses af mange slags kvæg og heste. Odderen er kommet tilbage til åen og har dannet en god bestand. Også den sjældne vibe ses ofte i engene og ved de mange engarealer langs åen er mange nye insekter atter på færde i området.
Bedre adgang for besøgende
Samtidig er der blevet satset kraftigt på en forbedret adgang for besøgende til området. Der er anlagt p-pladser flere steder og etableret opholdsarealer med borde og bænke.
Ved Langelund er der etableret et meget stort rekreativt areal, som alle kan benytte. Det nye udsigtstårn er en attraktion for de besøgende, som oppe fra tårnet kan overskue en meget stor del af det smukke landskab omkring Omme Å.
Fiskene i åen, laks, ørred og stalling har på ny fået optimale betingelser for at gyde og formere sig og vandre frit i åen. Så lystfiskerne har fået deres dejlige å tilbage.
Der er opsat nye kortborde mange steder ved p-pladser og på stierne, og der er også lavet en helt ny folder, som fortæller den spændende historie om Omme Å.

Mest sete på tvsyd.dk