Opgør med tv-stavnsbånd

Kommunalt bestemt medlemskab af en antenneforening kan fra i dag være fortid for omkring en million danskere, som ikke selv kan vælge deres tv-leverandør.

Det håber Finn Franzen, som i dag kæmper i Vestre Landsret for retten til at selv at vælge tv-udbyder.

- Jeg bor et sted, hvor vi er tinglyste medlemmer af en antenneforening og skal betale, uanset om vi får signal eller ej, siger Finn Franzen til Morgenavisen Jyllands-Posten.

Sammen med fire medborgere har han stævnet Vejle Kommune for at slippe for tvangsmedlemskab af Bredballe Antenneforening.

Mens Finn Franzen er gået rettens vej, har Dansk Energi i flere år har kæmpet for at få politikerne til at afskaffe tilslutningspligten til bestemte tv-udbydere.

Antennejunglen

- Vi håber, at man nu - en gang for alle - rydder op i antennejunglen, så der sikres lige konkurrencevilkår i sektoren, siger Christian Berg, chefkonsulent i Dansk Energi.

I energibranchen er mange elselskaber fortørnede over, at lokale antenneforeninger har slået ring om skønsmæssigt op mod en million boligejere og lejere ved at pålægge dem at være medlem af bestemte antenneforeninger gennem lokalplaner, grundejerforeninger, lejeaftaler og villaservitutter.

Forbrugerrådet er enig i, at tvungne medlemskaber hører fortiden til. Ikke mindst fordi det hæmmer konkurrencen.

- Det er et af de problemer, der skal løses for at få et større valg for forbrugerne på tv-området, siger Martin Salamon, chefkonsulent i Forbrugerrådet.