TV der bevæger dig

Oprøret ulmer mod Sydtrafik

Flere kommuner følger nu efter de fire sønderjyske, der i begyndelsen af marts gav udtryk for at ville forlade trafikselskabet Sydtrafik. Vi kan gøre det bedre og billigere selv, lyder det nu også fra politikere Vejle og Fredericia.

04:13

Ruter bliver nedlagt, og det rammer infrastrukturen hårdt i en kommune, lyder det fra flere poltikere, der ønsker at forlade Sydtrafik.

1 af 2

Trekantområdets Trafikselskab kan gå hen og blive konsekvensen, hvis en række politikere i Vejle og Fredericia får held til at forlade Sydtrafik.

En af dem, der med interesse har nærlæst de fire sønderjyske bogmestres kritik af Sydtrafik, er Peder Hummelmose (V), som er formand for teknisk udvalg i Vejle kommune:

- Jeg mener ganske enkelt, at det er tale om en konstant service-forringelse. Det går den forkerte vej, og jeg føler mig overbevist om, at vi kan drive den kollektive trafik både bedre og billigere selv.

Både dyrt og dårligt

I Haderslev kommune forklarer borgmester Jens Chr. Gjesing (Soc.dem.) til TV SYD, at han oplever den service, som Sydtrafik yder, som både dyr og dårlig.

- Vi ser, hvordan der bliver nedlagt ruter, og det er et stort problem i forhold til infrastrukturen i en langstrakt kommune som Haderslev.

- Det kan godt være, at det er vanskeligt at koordinere den offentlige trafik, men jeg tror, det er muligt.

Efter kommunalreformen i 2007 fik hver enkelt region det overordnede ansvar for den kollektive trafik i regionen. Sydtrafik er trafikselskabet i den jyske del af Region Syddanmark.

Mere vejr