Partier i fælles opråb: Vil have ny test af støj i vindmølleprojekt

Onsdag skal Vejle Byråd beslutte, om der skal laves en ny VVM-redegørelse for det store vindmølleprojekt i Svindbæk.

Ifølge planen skal der opstilles 10 op mod 130 meter høje møller langs den midtjyske motorvej mellem Vejle og Ikast-Brande Kommune. Det har et stort flertal i byrådet stemt ja til, men for to måneder siden blev der pludselig ændret på projektet.

quote

 De nye vindmøller vil give mere lavfrekvent støj end de møller, der var ansøgt om. Dermed bliver flere borgere berørt af møllerne, uden at de har fået mulighed for at klage

Folmer Kristensen, Danske Folkeparti, Vejle

Her tillod kommunens forvaltning, at der stilles 3,2 megawatt vindmøller fra Siemens op i stedet for de 2,3 megawatt store møller, som der stod i ansøgningen. Dansk Folkepartis gruppeformand Folmer Kristensen mener, at sagen burde have været behandlet politisk.

- De nye vindmøller vil give mere lavfrekvent støj end de møller, der var ansøgt om. Dermed bliver flere borgere berørt af møllerne, uden at de har fået mulighed for at klage. Jeg ønsker at få lavet en ny VVM-redegørelse, når man foretager så stor en ændring. Eller at man i det mindste sender sagen til teknisk udvalg, så vi kan få en politisk behandling af ændringen, siger Folmer Kristensen.

Enhedslisten, Nye Borgerlige, Borgernes Parti og SF støtter forslaget. Mens formanden for Teknisk udvalg, Peder Hummelmose (V), er uenig i kritikken.

- Vi kunne godt have informeret bedre. Men den nye mølle giver mere grøn energi end den gamle, og der kommer hele tiden nye mølletyper på markedet. Hvis vi hele tiden skal udskyde vindmølleprojekter, hver gang der kommer en ny mølle, så kan vi jo blive ved, siger Peder Hummelmose.

quote

Vi kunne godt have informeret bedre. Men den nye mølle giver mere grøn energi end den gamle, og der kommer hele tiden nye mølletyper på markedet.

Peder Hummelmose, Venstre, Formand Teknisk udvalg, Vejle

Han mener ikke, at den nye type vindmøller giver store gener for borgerne. Det er gårdejer Jan Jørgensen fra Svindbæk helt uenig i:

- Det bliver en markant forøgelse, og den lavfrekvente støj kan ikke mindst stresse vores grise. Vi frygter, at søerne æder deres grise, og at grisene bider hinanden i halerne. Så for os er det her meget vigtigt, og vi er frustrerede over, at man tillader kraftigere vindmøller uden at spørge borgerne, siger Jan Jørgensen.

På morgendagens byrådsmøde er vindmølleprojektet på dagsordenen.